นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

Mon, 2017-12-25 19:05 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“1 จังหวัด 1 รพ.สต. ปลูกผักปลอดภัย” สนับสนุนที่ดินว่างเปล่าในพื้นที่รับผิดชอบ รพ.สต.ทั่วประเทศ ให้ผู้มีรายได้น้อยทำการเกษตรปลูกพืชปลอดภัย จำหน่ายแก่ รพ.ในพื้นที่ ให้เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ปลอดภัย"

 

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.