ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์

Tue, 2018-10-23 19:50 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กลุ่มประเทศยุโรปที่ตั้งค่าเริ่มต้นโดยกำหนดว่า ประชาชนที่มาทำบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ทุกคนนั้นจะบริจาคอวัยวะ แต่หากไม่ยินยอมก็สามารถติ๊กลงช่องไม่ต้องการบริจาคได้ (opt out) ทำให้อัตราการยินยอมบริจาคนั้นสูงถึงกว่าร้อยละ 80-90 เลยทีเดียว

ดังนั้นน่าจะถึงเวลาที่เราคิดใหม่ทำใหม่ รัฐควรพิจารณานโยบายสาธารณะที่ประยุกต์ใช้เรื่อง default option มาพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งการบริจาคอวัยวะ การลดขยะ การลดการใช้กระดาษและถุงพลาสติก การจัดการดูแลตนเองและครอบครัว วัคซีน อุปกรณ์ป้องกันอันตราย รวมถึงเรื่องเมนูอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน

ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.