ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์

กลุ่มประเทศยุโรปที่ตั้งค่าเริ่มต้นโดยกำหนดว่า ประชาชนที่มาทำบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ทุกคนนั้นจะบริจาคอวัยวะ แต่หากไม่ยินยอมก็สามารถติ๊กลงช่องไม่ต้องการบริจาคได้ (opt out) ทำให้อัตราการยินยอมบริจาคนั้นสูงถึงกว่าร้อยละ 80-90 เลยทีเดียว

ดังนั้นน่าจะถึงเวลาที่เราคิดใหม่ทำใหม่ รัฐควรพิจารณานโยบายสาธารณะที่ประยุกต์ใช้เรื่อง default option มาพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งการบริจาคอวัยวะ การลดขยะ การลดการใช้กระดาษและถุงพลาสติก การจัดการดูแลตนเองและครอบครัว วัคซีน อุปกรณ์ป้องกันอันตราย รวมถึงเรื่องเมนูอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน

ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ความคิดเห็นล่าสุด

อริศรา ปัททุม
14 ชั่วโมง 37 นาที ago
พลิศาน์
23 ชั่วโมง 42 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

อริศรา ปัททุม
14 ชั่วโมง 37 นาที ago
พลิศาน์
23 ชั่วโมง 42 นาที ago
กลับด้านบน