Taxonomy term
 • Friday, February 08, 2019
  14:44
  สธ. ร่วมมือ ศิริราช สสส. สรพ. สปสช. สวรส.ลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ เพื่อนำผลการวิจัยไปปรับปรุงกระบวนการบริการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
  2019-02-08, 14:44
 • Thursday, September 27, 2018
  16:09
  รมว.สาธารณสุข กระตุ้นบุคลากร สธ. ระดับพื้นที่ สร้างงานวิจัย R2R มุ่งพัฒนางานสุขภาพ พัฒนาคน รองรับยุค Thailand 4.0 ด้าน สวรส.หนุนพื้นที่สร้างนักวิจัย R2R จากเขตสุขภาพ เพราะเข้าใจบริบทของพื้นที่ เปิดโอกาสสู่การเป็นนักวิจัยหน้าใหม่
  2018-09-27, 16:09
 • Saturday, September 15, 2018
  10:58
  กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 31 รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ เพิ่มคุณภาพบริการประชาชน
  2018-09-15, 10:58
 • Thursday, September 13, 2018
  11:02
  ปลัดสาธารณสุข สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) สร้างความรู้ใหม่ในกระบวนการทำงาน เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสาธารณสุขไทยในอนาคต
  2018-09-13, 11:02
 • Monday, August 08, 2016
  11:29
  สปสช.เขต 8 อุดรธานี คว้ารางวัล R2R ดีเด่น ประจำปี 2559 ด้าน “งานสนับสนุนบริหารและบริการ” จากผลงานวิจัย “การพัฒนารูปแบบและเครือมือการแปลงธรรมนูญสุขภาพสู่การวางแผ่นงานกองทุนสุขภาพตำบล” ในพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน จัดทำคู่มือปฏิบัติ 4 ขึ้นตอนนำธรรมนูญสุขภาพสู่การบริหารกองทุนสุขภาพตำบล ส่งผลการดำเนินงานตรงความต้องการประชาชน
  2016-08-08, 11:29
 • Thursday, August 01, 2013
  15:02
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)และภาคีเครือข่าย R2R จัดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 6 “ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 โดย นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด และ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี 
  2013-08-01, 15:02

ความคิดเห็นล่าสุด

ClintonEmory
7 ชั่วโมง 37 นาที ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
10 ชั่วโมง 15 นาที ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
20 ชั่วโมง 12 นาที ago
ลีลาวดี
1 วัน 1 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ClintonEmory
7 ชั่วโมง 37 นาที ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
10 ชั่วโมง 15 นาที ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
20 ชั่วโมง 12 นาที ago
ลีลาวดี
1 วัน 1 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน