Taxonomy term
 • Wednesday, May 15, 2019
  19:47
  กระทรวงสาธารณสุข ปฐมนิเทศ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่ 3,025 คน ก่อนส่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วประเทศ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลประชาชนสุขภาพดี
  2019-05-15, 19:47
 • Monday, July 10, 2017
  18:15
  สำนักการแพทย์ กทม.ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ 120 รายที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เสริมกำลัง รพ.สังกัด กทม.
  2017-07-10, 18:15
 • Thursday, May 14, 2015
  14:32
  กระทรวงสาธารณสุข ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่ 2,960 คน ที่จะบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน และไปปฏิบัติงานในพื้นที่เขตสุขภาพทั้ง 13 เขต ใน 18 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป รมว.สธ.เผย ปัจจุบันมีแพทย์ในสังกัด สธ.เพียง 15,403 คน เฉลี่ยแพทย์ 1 คน ดูแลประชากร 4,155 คน การให้บริการที่เหมาะสมที่สุดคือ 1 ต่อ 800 คน ขณะที่ทันตแพทย์ มี 4,854 คน ให้บริการประชาชนอัตรา 1: 13,185 คน ซึ่งการให้บริการที่เหมาะสมคือ 1: 500 คน บุคลากร 2 สายงานนี้จึงมีภาระงานหนัก สธ.จึงได้เร่งการผลิตเพิ่ม แต่การผลิตบุคลากร 2 สาขานี้ต้องใช้เวลานาน 6 ปี
  2015-05-14, 14:32

ความคิดเห็นล่าสุด

สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
2 ชั่วโมง 6 นาที ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
12 ชั่วโมง 2 นาที ago
ลีลาวดี
17 ชั่วโมง 16 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
2 ชั่วโมง 6 นาที ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
12 ชั่วโมง 2 นาที ago
ลีลาวดี
17 ชั่วโมง 16 นาที ago
กลับด้านบน