Taxonomy term
 • Friday, March 22, 2019
  23:34
  สรรพากรรีดภาษีภาคประชาชน พบหลายแห่งเตรียมล้มละลายหลังโดนแจ้งภาษีอ่วมหลักล้าน ร้องกระทรวงคลังเร่งหาทางออก หยุดภาษีไม่เป็นธรรม ตีความเยี่ยงธุรกิจ ยืนยันไม่มีกำไรจากโครงการช่วยเหลือสังคม
  2019-03-22, 23:34
 • Friday, December 22, 2017
  17:27
  สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีฉันทมติเห็นชอบ ๔ ประเด็นนโยบาย “เพิ่มกิจกรรมทางกาย-พัฒนาพื้นที่เล่น-การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด-การจัดการขยะมูลฝอย” เตรียมเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสานต่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย พร้อมสานพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
  2017-12-22, 17:27
 • Sunday, December 25, 2016
  16:47
  เคาะมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 เดินหน้า 4 วาระใหญ่ น้ำดื่มปลอดภัย สุขภาพเด็กปฐมวัย สานพลังปราบยุงลาย และที่อยู่อาศัย เตรียมส่งต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสานต่อในเชิงนโยบาย พร้อมใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
  2016-12-25, 16:47
 • Monday, November 12, 2012
  11:47
    เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน นางปรีดา คงแป้น ผู้ประสานงานมูลนิธิชุมชนไท เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐบาลให้หันมาสนใจกลุ่มคนไทยไร้สัญชาติ ซึ่งไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีสิทธิสวัสดิการใดๆ ทั้งๆ ที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยมานานว่า วันที่ 12 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ตัวแทนกลุ่มชาวเลประมาณ 30 คน จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้เร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 ที่เห็นชอบหลักการแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล และมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนไปปฏิบัติ
  2012-11-12, 11:47
 • Sunday, November 11, 2012
  11:47
  ชาวเลไร้สิทธิ เอาศพออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ เหตุไม่มีเงินจ่าย ต้องดาวน์ศพผ่อนทีหลัง
  2012-11-11, 11:47

ความคิดเห็นล่าสุด

CindycnPax
33 นาที 53 วินาที ago
CindycnPax
44 นาที 51 วินาที ago
CindycnPax
46 นาที 55 วินาที ago
CindycnPax
49 นาที 2 วินาที ago
CindycnPax
54 นาที 46 วินาที ago
CindycnPax
57 นาที 52 วินาที ago
CindycnPax
1 ชั่วโมง 21 วินาที ago
CindycnPax
1 ชั่วโมง 1 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindycnPax
33 นาที 53 วินาที ago
CindycnPax
44 นาที 51 วินาที ago
CindycnPax
46 นาที 55 วินาที ago
CindycnPax
49 นาที 2 วินาที ago
CindycnPax
54 นาที 46 วินาที ago
CindycnPax
57 นาที 52 วินาที ago
CindycnPax
1 ชั่วโมง 21 วินาที ago
CindycnPax
1 ชั่วโมง 1 นาที ago
กลับด้านบน