Taxonomy term
 • Wednesday, August 14, 2019
  16:16
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และ โรงพยาบาลคูเมือง นำร่องปักหมุดบุรีรัมย์โมเดล บุกเบิกน้ำมันกัญชาเพื่อการแพทย์เตรียมต่อยอดวิสาหกิจชุมชน
  2019-08-14, 16:16
 • Thursday, January 24, 2019
  16:09
  กระทรวงสาธารณสุข-สสส.- เครือข่ายหมออนามัย ติดตามผลงานชวนคนเลิกบุหรี่ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เผยขณะนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สะสมแล้วกว่า 1.7 ล้านคน เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน 7 หมื่นกว่าคน ชี้ 3 อันดับแรกเขตสุขภาพผลงานยอดเยี่ยม ได้แก่ เขต 7,12 และ 9 ส่วนจังหวัดผู้เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือนขึ้นไปสูงสุด คือ มหาสารคาม บุรีรัมย์และอุดรธานี
  2019-01-24, 16:09
 • Saturday, August 03, 2013
  15:57
  นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงการจัดเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังและผู้เสียหายจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพว่า เพื่อเป็นการ ส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการรองรับ การเป็นศูนย์กลางกระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานบริการสุขภาพในจังหวัดขอนแก่น ให้มีคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบัน สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  2013-08-03, 15:57

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 ชั่วโมง 35 นาที ago
CindypjPax
12 ชั่วโมง 57 นาที ago
CindypjPax
13 ชั่วโมง 6 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
14 ชั่วโมง 39 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 50 นาที ago
CindyfxPax
18 ชั่วโมง 7 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 ชั่วโมง 35 นาที ago
CindypjPax
12 ชั่วโมง 57 นาที ago
CindypjPax
13 ชั่วโมง 6 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
14 ชั่วโมง 39 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 50 นาที ago
CindyfxPax
18 ชั่วโมง 7 นาที ago
กลับด้านบน