การประชุมวิชาการการเชื่อมต่อเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีปัญหาในภาคกลาง

  • แนวหน้า - รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวในการประชุมวิชาการ "การเชื่อมต่อเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีปัญหาในภาคกลาง" ว่า จุดประสงค์สำคัญของการจัดเครือข่ายบริการรักษาพยาบาล เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อการรักษาและดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มโรคที่มีความรุนแรงและเป็นปัญหา โดยไม่เพียงแต่ทำให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างทันท่วงที แต่ยังทำให้เกิดความต่อเนื่องในการฟื้นฟูผู้ป่วย ทั้งยังทำให้การเข้าถึง การรักษาของผู้ป่วยเป็นไปอย่างทั่วถึง ซึ่งที่ผ่านมา สปสช.
    2014-02-17 11:33