สปสช.จัดประชุมเชิงรุกเพิ่มศักยภาพการรักษา

Mon, 2014-02-17 11:33 -- hfocus
Print this pagePrint this page

แนวหน้า - รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวในการประชุมวิชาการ "การเชื่อมต่อเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีปัญหาในภาคกลาง" ว่า จุดประสงค์สำคัญของการจัดเครือข่ายบริการรักษาพยาบาล เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อการรักษาและดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มโรคที่มีความรุนแรงและเป็นปัญหา โดยไม่เพียงแต่ทำให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างทันท่วงที แต่ยังทำให้เกิดความต่อเนื่องในการฟื้นฟูผู้ป่วย ทั้งยังทำให้การเข้าถึง การรักษาของผู้ป่วยเป็นไปอย่างทั่วถึง ซึ่งที่ผ่านมา สปสช. ได้ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและ ภูมิภาคเพื่อพัฒนาเครือข่ายบริการ 7 เครือข่ายให้เกิดการเชื่อมต่อกัน ได้แก่ 1.เครือข่ายบริการทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยหรือต่ำกว่าเกณฑ์ 2.เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด 3.เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง 4.เครือข่ายการบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งจากอุบัติเหตุ 5.เครือข่ายบริการจิตเวช 6.เครือข่ายโรคมะเร็ง และ 7.เครือข่ายการดูแลแบบประคับประคอง

สำหรับการประชุมวิชาการการเชื่อมต่อเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีปัญหาในภาคกลาง นับเป็นอีกก้าวหนึ่งเพื่อสร้างเสริมการบริการให้มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ของเครือข่ายบริการในทุกระดับเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่าพันคนทั้งระดับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรคพยาบาลชุมชน รวมถึงระดับพยาบาลและเจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ สปสช.เขต 4 สระบุรี  เขต 5 ราชบุรี เขต 6 ระยอง และเขต 13 กทม. ในความร่วมมือของสถาบันโรคทรวงอก ภายใต้การสนับสนุนของ สปสช. ที่มุ่งหวังให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557