คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

 • คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบร่างประกาศปรับปรุงการออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพิ่มรูปแบบเอกสารดิจิทัล อัตรา 50 บาทต่อครั้ง คาดรูปแบบดิจิทัลเริ่มได้ภายใน พ.ย. ส่วนแบบเล่มดำเนินการแล้ว 4 หมื่นราย พร้อมเห็นชอบปรับนิยามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเดินทางโดยเครื่องบิน เป็นผู้นั่งติดกับผู้ติดเชื้อ ไม่สวมหน้ากากนานกว่า 5 นาที ให้ลดกักตัวจาก 14 วันเหลือ 10 วัน ขณะที่ ครม.เห็นชอบนำเข้ายาโมลนูพิราเวียร์
  2021-10-28 20:49
 • คกก.โรคติดต่อแห่งชาติมีมติลดวันกักตัวเดินทางเข้าไทย แบ่ง 3 กลุ่ม ตั้งแต่น้อยสุด 7 วัน 10 วัน และ 14 วัน เป็นเกณฑ์เดียวกันทุกประเทศต้นทาง เว้นมีสถานการณ์พิเศษพิจารณารายประเทศ ย้ำ! คณะกรรมการวิชาการฯพิจารณาในหลายมิติและรอบด้านเป็นการลดวันกักตัวแบบมีเงื่อนไข คือ ฉีดวัคซีนครบโดส และตรวจหาเชื้อก่อนเข้าประเทศ
  2021-09-23 15:12
 • คณะกรรมการโรคติดติดแห่งชาติมีมติแบ่งพื้นที่ 2 สี "สีแดงคุมสูงสุด 18 จ." และสีส้มพื้นที่ควบคุม 59 จ. ย้ำมาตรการสีแดง ร้านอาหารเปิดให้นั่งถึง 3 ทุ่ม สีส้มร้านอาหารนั่งถึง 5 ทุ่ม เสนอ ศบค. พิจารณา 16 เม.ย.นี้
  2021-04-15 17:04
 • คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศเพิ่ม 6 โรค ติดต่ออันตรายที่ยังไม่เคยพบในประเทศไทย และ 23 โรคติดต่อที่เฝ้าระวัง สร้างความมั่นใจให้ประชาชนและประเทศไทยมีมาตรการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อที่เข้มแข็ง
  2016-04-16 22:26
 • คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อแห่งชาติฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2559 โดยจะนำแผนปฏิบัติการเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป ตั้งเป้าหมายออกกฎหมายลูกรองรับให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน เพิ่มความเข้มแข็งระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในประเทศไทย 
  2016-03-07 16:20