ค่าตรวจRT-PCR

  • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกประกาศหลักเกณฑ์ฯค่าใช้จ่ายผู้ป่วยฉุกเฉินโรคโควิด ฉบับที่ 7 ลดอัตราค่าตรวจ RT-PCR เหลือ 1,300-1,500 บาท และลดค่าห้องฮอสปิเทลเหลือ 1,000 บาท  พร้อมหารือ คปภ.ประเด็นประกันภัยโควิด
    2022-01-14 18:15