ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกประกาศหลักเกณฑ์ฯค่าใช้จ่ายผู้ป่วยฉุกเฉินโรคโควิด ฉบับที่ 7 ลดอัตราค่าตรวจ RT-PCR เหลือ 1,300-1,500 บาท และลดค่าห้องฮอสปิเทลเหลือ 1,000 บาท  พร้อมหารือ คปภ.ประเด็นประกันภัยโควิด


เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2565  ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า ขณะนี้ สบส.ขยายศักยภาพ รพ.เอกชนไปสู่โรงแรม ให้ผู้ติดเชื้อที่อาการรุนแรงขึ้นได้รับการดูแลใกล้หมอ พยาบาล และเครื่องมือ ซึ่งข้อมูลถึงวันที่ 13 ม.ค. มีการอนุมัติฮอสปิเทล 162 แห่ง รวม 49,137 เตียง เปิดดำเนินการ 145 แห่ง รวม 30,240 เตียง โดยเตียงระดับ 1 สีเขียว จำนวน 28,645 เตียง ใช้เตียงแล้ว 14,979 เตียง ยังเหลือ 13,666 เตียง หรือว่างอีกเกือบ 50% เตียงสีเหลืองระดับ 2.1 มี 1,187 เตียง ใช้แล้ว 472 เตียง ว่างอีก 715 เตียง ระดับ 2.2 มี 352 เตียง ใช้แล้ว 55 เตียง เหลืออีก 297 เตียง และเตียงสีแดงระดับ 3 มีทั้งหมด 56 เตียง ใช้แล้ว 4 เตียง ว่างอีก 52 เตียง 

นอกจากนี้ สบส.ได้ออกประกาศประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 7)   ลดอัตราค่าตรวจ RT-PCR จากฉบับแรก 3,125 บาท ฉบับที่ 5 ลดลงเหลือ 2,250 บาท และล่าสุดฉบับที่ 7 เหลือ 1,300-1,500 บาท และลดค่าห้องฮอสปิเทล 1,500 บาท เหลือ 1,000 บาท โดยมีการหารือฝั่ง รพ.เอกชน ซึ่งก็ให้ความร่วมมืออย่างดีในการบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เราบริหารจัดการเตียงให้รองรับประชาชนสอดรับกับงบประมาณให้เข้าถึงเป็นธรรม และศักยภาพเตียงยังพอรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น HI ก่อน 

เมื่อถามถึงการหารือกับ คปภ.กรณีประกันสุขภาพผู้ป่วยคนไทยหากเข้า HI ประกันจ่ายหรือไม่ ทพ.อาคมกล่าวว่า อธิบดี สบส.หารือปัญหานี้กับรองเลขาธิการ คปภ.แล้ว ซึ่งเลขาธิการ คปภ.รับเรื่อง และจะหารือกับบริษัทประกันภัย เรื่องกรมธรรม์ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งต่อไป ขอให้อดใจรอ

ข่าวเกี่ยวข้อง : 

กรมการแพทย์ขอร้อง รพ.ทุกแห่งรับผู้ป่วยโควิดเด็ก เหตุจัดระบบเครือข่ายที่ปรึกษาแล้ว!

สธ.ลดวันกักตัวกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงเหลือ 7 วัน  รอกรมควบคุมโรคประกาศทางการ!

สธ.เตรียมพิจารณาลดระดับเตือนภัยโควิด พร้อมเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 พื้นที่ SandBox

คร.ประมวลผลศึกษาวัคซีนโควิดทุกสูตร พร้อมไล่เรียงลำดับการฉีดชนิดไหนมาก่อนมาหลัง..