จิณณพิภัทร ชูปัญญา

  • นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2615/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 7 ราย
    2018-08-07 09:43
  • สสจ.อุบล ร่วมวิทยาลัยแพทย์ศาสตรฯ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม “หมอชวนปั่นปันบุญ” 15-17 ก.พ. นี้ สร้างกระแสออกกำลังกายให้ชาวอุบลฯ พร้อมระดมเงินบริจาคช่วย รพ.สต.ขาดแคลน “อธิบดีกรมอนามัย” เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมร่วมปั่น ระบุเดินตามกระแส ตูน บอดี้สแลม ร่วมเสริมพลังทำดี
    2018-02-10 11:51