จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

 • กรมสุขภาพจิต เสริมความมั่นใจให้พยาบาล 573 คน จาก 352 หน่วยใน 13 เขตบริการสุขภาพ ดำเนินงานเชิงรุกดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทยทั่วประเทศ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (PG)
  2016-11-29 18:42
 • ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ ระบุ แพทยสภายังคง “จิตแพทย์เด็ก” เป็นสาขาขาดแคลน พร้อมเผยปัญหาจิตแพทย์เด็กขาดแคลนหนัก ภาพรวมทั้งประเทศมีเพียง 192 คน ซ้ำส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในจังหวัดใหญ่ มี รพศ./รพท.ถึง 36 แห่ง ยังไม่มีจิตแพทย์เด็กประจำ ชี้ปัญหาขาดแคลนเหตุจากแพทย์สนใจเรียนน้อย ไม่สร้างรายได้มาก แถมต้องใช้เวลาเรียนต่อถึง 4 ปี ขณะที่ผู้บริหาร รพ.ส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญ ไม่มีทุนเรียนต่อ เตรียมหารือกรมสุขภาพจิต และ สธ. กำหนดเป็นสาขาเรียนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนได้ เพื่อดึงจิตแพทย์เด็กทำงานในพื้นที่  
  2016-06-28 16:54
 • “หมอสุรจิต” ชี้ข่าว แพทยสภายกเลิกจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสาขาขาดแคลนข้อมูลมั่ว ยันยังเป็น 1 ใน 12 สาขาขาดแคลน แจงเหตุให้เพิ่มพูนทักษะ 1 ปี ก่อนเรียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหนุนแพทย์วินิจฉัยโรคแม่นยำ
  2016-06-26 12:43
 • ห่วง “จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น” ขาดแคลน หลัง “แพทยสภา” ยกเลิกเป็นสาขาขาดแคลน หวั่นทำเด็กและวัยรุ่นมีปัญหาการเรียน เข้าไม่ถึงการรักษา ส่งผลกระทบต่อสังคมในอนาคตได้ ระบุต่างประเทศให้ความสำคัญ ถือเป็นแนวทางช่วยเด็กพัฒนา พร้อมโยง ศธ.ออกประกาศแนวทางปฏิบัติเด็กเรียนซ้ำชั้น แต่ไม่ระบุถึงการดูแลโดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สะท้อนปัญหาอาจยังมีจำนวนไม่เพียงพอ
  2016-06-21 21:37