ถ่ายโอน

 • "ข้อดีอีกประการเมื่อถ่ายโอนมาอยู่กับ อบต. คือได้งบประมาณมากขึ้น ทั้งงบจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนเข้ามา ปีแรกที่ขอไปได้รถยนต์มา 3 คัน รถ EMS 1 คัน รถขับเคลื่อน 4 ล้ออีก 2 คันเพื่อใช้ส่งตัวผู้ป่วย"
  2018-12-13 13:05
 • บทเรียนการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวโน้มและการปรับตัวที่ดีขึ้น ทำให้ระบบบริการสุขภาพตอบโจทย์ท้องถิ่นได้ตรงจุด รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ถ่ายโอนยังอยู่ในระดับมาก
  2018-04-28 13:15
 • ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี ‘Success case’ ที่ถ่ายโอนมาอยู่กับ อปท. แล้วประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ให้หน่วยงานจากทั้งในและต่างประเทศมาดูงานเป็นจำนวนมาก
  2018-04-26 12:33
 • ผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลบึงยี่โถ เผย ค่าตอบแทนบุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ หลังถ่ายโอนไม่ต่างจาก สธ. แถมมีโบนัสเพิ่ม 1-2 เดือน เทศบาลเปิดกรอบบรรจุพร้อมขยับตำแหน่งขยับตามความเหมาะสม ระบุรวมกองสาธารณสุขฯ มีพยาบาลวิชาชีพระดับซี 8 จำนวน 3 คน เตรียมขยับเพิ่มอีก 1 คน และอยู่ระหว่างหารือเปิดระดับซี 9 พิจารณาแพทย์/ทันตแพทย์เพิ่ม บรรจุนักกายภาพบำบัดเป็น ขรก.เพื่อดึงทำงานที่ศูนย์ พร้อมหนุน รพ.สต.ถ่ายโอน หากท้องถิ่นให้ความสำคัญหนุนงานดูแลสุขภาพประชาชน    
  2016-03-29 16:24
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนสถานีอนามัยบ้านปรกชี้ ภาพรวมถ่ายโอนมาอยู่กับ อปท. ทำงานง่ายขึ้น การประสานงานง่ายกว่าตอนอยู่ สธ.เหตุมีสายการบังคับบัญชาสั้นกว่า สถานีอนามัยได้รับงบมากขึ้น ปัจจุบันได้ปีละประมาณ 2 ล้านบาท ด้านความก้าวหน้าวิชาชีพ การเลื่อนขั้นง่าย เหตุทำเรื่องแค่ระดับจังหวัด ไม่ต้องถึง ก.พ. และไม่มีปัญหาเรื่องเงินเดือนตัน
  2016-02-23 15:03