ธนชัย ฟูเฟื่อง

  • ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ หน่วย 50(5) จ.เชียงรายเผย ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงวัย 63 ปีซึ่งไม่มีบัตรประชาชน ได้รับการช่วยเหลือจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ให้รับการรักษาโดยใช้สิทธิจากกองทุนคืนสิทธิฯ แล้ว หลังต้องซื้อยากินเองมาหลายปี แต่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ไม่มีเงินซื้อยา
    2020-04-22 18:09
  • ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ จ.เชียงราย พบหญิงวัย 63 ปี ป่วยความดันโลหิตสูงไม่มีบัตรประชาชนใน อ.เมืองเชียงราย ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดสถานที่ในช่วงโควิด-19 ระบาด ครอบครัวขาดรายได้ไม่มีเงินไปซื้อยา เผยเคยรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ใช้สิทธิสงเคราะห์ แต่ไม่กล้าไปรับยาอีก เลยหันมาซื้อยากินเองไม่ได้ไปโรงพยาบาลมา 5 ปีแล้ว
    2020-04-15 13:31
  • สปสช.เผย 7 ปี มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 106 แห่งใน 73 จังหวัด ตั้งเป้าปี 59 ครบทุกจังหวัด เพื่อคุ้มครองสิทธิ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้ประชาชนเข้าใจในการใช้สิทธิ เป็นช่องทางในการร้องเรียนและแก้ปัญหาให้กับประชาชน กรณีได้รับบริการสาธารณสุขที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดความเสียหายจากการรับบริการ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจับผิด แต่รับข้อเสนอเพื่อสร้างความเข้าใจทั้งหน่วยบริการและประชาชน
    2015-12-11 11:48