ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

  • หยุดรอ 1 ปี – ทวีการสูญเสีย “เสียการได้ยิน-สูญค่ารักษา-เสียพัฒนาการ-สูญอนาคตลูกหลานอนาคตประเทศไทย” วิจัยเริ่มเพื่อชวนเร่ง-ร่วมแก้ปัญหาการได้ยิน เพื่อพัฒนาการเด็กและสังคมไทย
    2019-10-26 10:47
  • น.ส.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) กล่าวถึงผลการวิจัยเรื่อง การคัดกรองเบาหวานแบบไหนเหมาะที่สุดกับคนไทย เพื่อประเมินต้นทุนประสิทธิผล และต้นทุนอรรถประโยชน์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลว่า จากการสำรวจสุขภาพประชาชน ไทย พบว่าเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังกว่า 1 ใน 3 ของผู้ป่วย ซึ่งไม่รู้ว่าตนเองป่วยเพราะไม่มีอาการ จน กว่าจะเกิดภาวะโรคแทรกซ้อน เช่น เบาหวานขึ้นจอประสาทตา แผลที่เท้าจากเบาหวาน เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือด และโรคไตจากเบาหวาน เป็นต้น โดยพบว่าความเสี่ยงโรคเบาหวาน จะเกิดในผู้หญิงและคนอ้วนมากกว่า รวมทั้งอายุที่เพิ่มขึ
    2014-01-17 15:25
  • 'ไฮแทป'วิจัยพบเด็กไทยปัญหารุมเร้า 'ตั้งครรภ์ไม่พร้อม-ชอบความรุนแรง-ติดเกม' เผยตัวเลขสูญเสียถึง 30,000 ล้านบาทต่อปี เสนอตั้งคลินิก หรือหน่วยงานระดับชาติดูแลเฉพาะ
    2013-10-04 12:10