ปลาร้า

 • ​กรมอนามัย แนะประชาชนเลือกกินปลาส้ม ปลาร้า ที่สะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร ลดโรคพยาธิใบไม้ตับ พร้อมแนะนำผู้ประกอบการ ต้องเลือกวัตถุดิบหรือปลาที่มีคุณภาพ
  2020-05-30 19:32
 • เมนูส้มตำปูปลาร้ามีปริมาณโซเดียมมากกว่า 2,000 มิลลิกรัม แน่นอนว่าถ้าหากประชาชนบริโภคส้มตำปูปลาร้าบวกกับอาหารชนิดอื่นๆ ในแต่ละวัน จะทำให้ประชาชนรับปริมาณโซเดียมเกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ว่าในแต่ละวันประชาชนสามารถบริโภคโซเดียมได้ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม
  2018-09-01 11:16
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง มข. แนะควรเพิ่มหน่วยงานด้านสาธารณสุขร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานปลาร้า เพื่อกำหนดค่ามาตรฐานสารก่อมะเร็ง “ไนโตรซามีน” ให้ปลอดภัยกับผู้บริโภค ลดมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคอีสาน
  2018-04-25 13:05
 • ไทยรัฐ - มะเร็งภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพ ชีวิต และเงินในกระเป๋าของคนไทย ทั้งเป็น ภัยต่อความมั่นคงระบบสาธารณสุขของประเทศ ทุกวันนี้มะเร็งถือเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขระดับโลก เนื่องจากแต่ละปีจะมีประชากรทั่วโลกเสียชีวิตประมาณ 6 ล้านคน หรือร้อยละ 13 ของการ เสียชีวิตของประชากรโลก โดยองค์การอนามัยโลกคาดว่าหากยังปล่อยไว้เช่นนี้ ภายในปี 2558 จะมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นจากปีละ 10,100,000 คนเป็น 15,700,000 คน และเสียชีวิตเพิ่มเป็นปีละ 10 ล้านคน
  2013-09-17 07:39
 • ภญ.กาญจนา มหาพล เภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อุบลราชธานี นำเสนอผลการวิจัย เรื่อง "สถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักในเกลือที่ผลิตจากดินจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554-2555" ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2556 ว่า พื้นที่ภาคอีสานมีการผลิตเกลือจากดิน เรียกว่า เกลือดิน นิยมนำมาทำปลาร้า ปลาส้ม ปลาแห้ง ซึ่งจากการเก็บตัวอย่างเกลือดินที่ผลิต ในอำเภอเขื่องใน, เหล่าเสือโก้ก, ตระการพืชผล และอำเภอเมือง 20 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์หาโลหะหนัก 5 ชนิด คือ สารหนู ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม และทองแดง ที่บริษัทองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น พบว่า ปนเปื้อนสารหนู 14 ตัวอย
  2013-09-16 13:23
 • ภญ.กาญจนา มหาพล เภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อุบลราชธานี นำเสนอผลการวิจัย เรื่อง "สถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักในเกลือที่ผลิตจากดินจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554-2555" ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2556 ว่า พื้นที่ภาคอีสานมีการผลิตเกลือจากดิน เรียกว่า เกลือดิน นิยมนำมาทำปลาร้า ปลาส้ม ปลาแห้ง ซึ่งจากการเก็บตัวอย่างเกลือดินที่ผลิต ในอำเภอเขื่องใน, เหล่าเสือโก้ก, ตระการพืชผล และอำเภอเมือง 20 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์หาโลหะหนัก 5 ชนิด คือ สารหนู ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม และทองแดง ที่บริษัทองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น พบว่า ปนเปื้อนสารหนู 14 ตัวอย
  2013-09-15 07:02