ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย

 • กระบวนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนมาระยะหนึ่งแล้ว แม้ปัจจุบันจะยังไม่เห็นผลเป็นรูปร่างที่ชัดเจน แต่ก็ได้ปูรากฐานและกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าระบบสุขภาพของประเทศไทยในอนาคตจะมุ่งไปในทิศทางใด
  2019-01-31 07:07
 • สวรส.วิจัยอัตรากำลังคนสุขภาพในหน่วยงานระดับภูมิภาค รองรับนโยบายปฏิรูปสธ. ด้านรองวชิระเผย โครงสร้างบริหารระดับเขตสุขภาพอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.ร. ก่อนนำเสนอ ครม.เพื่อออกเป็นกฎกระทรวง ส่วนการจัดวางอัตรากำลังคนต้องตกลงระหว่าง ก.พ.และสธ. คาด 2 เดือนเห็นความคืบหน้า ส่วนโครงสร้าง สสจ. สสอ. ให้แต่ละพื้นที่ไปทำกรอบมาก่อน และต้องรอผลงานวิจัยจาก สวรส.ก่อน
  2015-03-06 17:01
 • "นพ.รัชตะ" ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความถูกต้องของข้อมูลหลักประกันสุขภาพ ที่มีการนำเสนอทั้งจาก สธ.และ สปสช. เพื่อหาข้อสรุปเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ถูกต้องชัดเจนและยอมรับร่วมกัน ดึง วรวรรณ-ปิยะ-รองปลัดสธ.-รองเลขาฯสปสช. ร่วมเป็นกรรมการ
  2015-02-04 13:29
 • นสพ.มติชน : "ศึกกระทรวงหมอ" ดุเดือดไม่จบ ตั้งแต่ปี 2557 ยันปีใหม่ 2558 จนถึงบัดนี้ เครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายผู้ป่วย รวมทั้งชมรมแพทย์ชนบทออกมาเรียกร้อง รมว.สธ. ถึงข้อกังวลเรื่องการจัดสรรงบประมาณบัตรทองแบบใหม่ และวิตกว่า รพ.สป.สธ. ทั่วประเทศ จะยุติการทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรทองตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 58
  2015-02-04 10:46
 • เปิดผลศึกษาผลใช้เงินลงทุนสสส. คืนกำไรสังคม 130 เท่า คุ้มค่าที่จะลงทุนทางสังคมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
  2013-07-25 08:35