ป้องกันโรค

 • , , , , , , ,
  ทีมเมิร์ทไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนเนปาลที่ประสบภัยแผ่นดินไหวปรับการทำงาน 5 ด้าน 1.รักษาพยาบาล 2.ส่งทีมประเมินสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคในชุมชน และการดูแลสุขภาพจิต 3.สร้างระบบสุขภาพในชุมชนให้เข้มแข็ง 4.สรุปผลปฏิบัติงาน ถอดบทเรียนมาเป็นแนวทางดำเนินงานของประเทศ และ 5.เป็นศูนย์ประสานงานหน่วยบริการทางการแพทย์นานาชาติ ที่ซิปปะกัต 
  2015-05-05 19:16
 • กรมควบคุมโรค เผยเตรียมนำวัคซีนใหม่ 2 ชนิด คือ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด มาให้บริการแก่เด็กไทย เผยมะเร็งปากมดลูกคร่าชีวิตผู้หญิงไทยปีละประมาณ 5,000 ราย และมีผู้ป่วยรายใหม่ปีละกว่า 10,000 ราย ส่วนโปลิโอ แม้ไม่พบผู้ป่วยโปลิโอในไทย 17 ปีแล้ว แต่การนำวัคซีนแบบฉีดมาใช้ จะเป็นก้าวสำคัญกวาดล้างโปลิโอร่วมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก และสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทยปลอดภัยจากเชื้อโปลิโอที่อาจนำเข้ามาจากประเทศที่ยังมีการระบาดได้
  2015-02-23 19:42
 • Hfocus - "แม้จะอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบ แต่ยังอยากทำงานในพื้นที่นี้ต่อไป เพราะมีงานต้องทำต่อเนื่อง และที่ผ่านมาได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาเกือบ 10 ปีแล้ว รู้สึกเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในพื้นที่ ทั้งนี้มักถูกถามเสมอว่า อยู่ ต.ยาบี ไม่กลัวเหรอ แต่หากใครมาอยู่จะรู้ว่า ต.ยาบี เป็นพื้นที่เข้มแข็ง ดูแลปกครองเหมือนพี่กับน้อง ไม่แบ่งแยกว่าเป็นไทยพุทธหรือมุสลิม ทำให้อยู่ในพื้นที่และทำงานอย่างมีความสุขจนถึงทุกวันนี้"
  2013-08-05 16:43
 •  
  2013-02-14 11:39

Pages