ผ่าตัดไส้ติ่ง

 • ‘หมอวัชรพงศ์’ แจงสถิติคนไทยตายเพราะไส้ติ่งอักเสบสูงเพราะนานาชาติระบุ จี้สาเหตุหลักแพทย์ รพ.อำเภอไม่กล้าผ่าตัดไส้ติ่ง เลือกส่งต่อทำให้ล่าช้าผู้ป่วยเสี่ยงชีวิต
  2018-03-07 15:06
 • รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง เร่งพัฒนาศักยภาพห้องผ่าตัด รับมือการผ่าตัดระดับกลาง เช่น ผ่าตัดไส้ติ่ง ผ่าคลอดทางหน้าท้อง หวังช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์  เพื่อมีเวลาไปผ่าเคสยากๆ เช่น ผ่าตัดหัวใจ ทรวงอก ไต 
  2015-09-04 13:30
 • สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารฯ ขอข้อมูล สปสช. เรื่องการรักษาในหน่วยบริการ หนุนการทำวิจัยภาวะโรคและระบบรักษา เตรียมตั้งคณะทำงานร่วมฯ เผยผลวิจัยปีที่ผ่านมา พบผ่าไส้ติ่ง 3 กองทุน คุณภาพเท่าเทียม อัตราตายน้อยมาก และไม่แตกต่าง
  2014-07-24 20:16
 •   นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ว่า ขณะนี้ สธ.ได้จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพในเขตพื้นที่ แบ่งออกเป็นเครือข่ายบริการของโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศรวม 12 เครือข่าย ดูแลประชาชนเครือข่ายละ 5-8 จังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ารับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  2013-02-18 09:49