ภาคภูมิ สายหยุด

  • ประธานชมรม พว.รพ.สต. ชี้พยาบาลขึ้นตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต. ใกล้เป็นความจริง เหลือแค่รอให้กระทรวงสาธารณสุขจัดกำลังคนลงตามกรอบให้เสร็จเท่านั้น คาดใช้เวลาอย่างมากอีก 2 เดือน
    2018-05-04 15:50
  • ชมรมพยาบาล รพ.สต. บุก สธ.ยื่นหนังสือ “รองปลัดฯ สมศักดิ์” ขอความเป็นธรรม เพิ่มความก้าวหน้าขึ้นเป็นผู้บริหาร สสอ./สสจ. เปิดโอกาสเติบโตสายพยาบาล ไม่ต้องปรับตำแหน่ง นวก.สธ. และขอความคืบหน้าร่างปรับโครงสร้างพยาบาลวิชาชีพ ขึ้น ผอ.รพ.สต. พร้อมขอความเป็นธรรม สภาการพยาบาล และ ก.พ. เผยมีพยาบาล รพ.สต. ปฎิบัติงานระดับชำนาญการนาน 20 ปีแล้ว แต่กลับไม่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
    2016-08-27 11:40