ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรมพยาบาล รพ.สต. บุก สธ.ยื่นหนังสือ “รองปลัดฯ สมศักดิ์” ขอความเป็นธรรม เพิ่มความก้าวหน้าขึ้นเป็นผู้บริหาร สสอ./สสจ. เปิดโอกาสเติบโตสายพยาบาล ไม่ต้องปรับตำแหน่ง นวก.สธ. และขอความคืบหน้าร่างปรับโครงสร้างพยาบาลวิชาชีพ ขึ้น ผอ.รพ.สต. พร้อมขอความเป็นธรรม สภาการพยาบาล และ ก.พ. เผยมีพยาบาล รพ.สต. ปฎิบัติงานระดับชำนาญการนาน 20 ปีแล้ว แต่กลับไม่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 59 นายภาคภูมิ สายหยุด ประธานชมรมพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้ ตัวแทนชมรมพยาบาล รพ.สต.ฯ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอความเป็นธรรมปรับโครงสร้างความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) และสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เพื่อให้ขึ้นระดับผู้บริหารได้ ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้บริหารที่ขึ้นตามสายวิชาชีพพยาบาลโดยตรงเลย หากพยาบาลที่ต้องการเติบโตสายบริหารต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นนักวิชาการสาธารณสุข (นวก.สธ.) เท่านั้น ถือว่าไมเป็นธรรม

นอกจากนี้ยังมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับโครงสร้างตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพใน รพ.สต. ในสามารถขึ้นตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. โดยเป็นตำแหน่ง นวก.สธ./พยาบาลวิชาชีพ ตามที่ได้มีการร่างโครงสร้างนำเสนอ สธ.ไปก่อนหน้านี้ ซึ่งพยาบาลวิชาชีพออกมาปฏิบัติงาน รพ.สต. ตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้ว สามารถสร้างคุณค่าในงาน รพ.สต.ได้มากมาย ทั้งงานตามนโยบายของกระทรวง งานเร่งด่วนในพื้นที่อย่าง หมอครอบครัว เป็นต้น รวมถึงการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นตัวชี้วัดงานพยาบาล รพ.สต. ขณะเดียวกันพยาบาลที่ปฏิบัติงานนั้นยังถูกกำหนดคุณสมบัติที่ต้องจบระดับปริญญาตรี ผ่านการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ นอกจากนี้ยังต้องต่ออายุใบวิชาชีพทุก 5 ปี

นายภาคภูมิ กล่าวว่า เมื่อพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.มีความสำคัญขนาดนี้ แต่ทำไมโครงสร้างความก้าวหน้าในสายบริหารกลับมีไม่มีพยาบาล รพ.สต.เลย เราไม่สามารถขึ้นเป็นผู้บริหารได้ ซึ่งพยาบาลที่ออกไปปฏิบัติงาน รพ.สต.ตั้งแต่ปี 2539 ในตำแหน่งชำนาญการ ผ่านมา 20 ปี ในวันนี้ก็ยังอยู่ในตำแหน่งนักวิชาการเช่นเดิม แม้ว่าจะทำได้ในกรณีการเปลี่ยนไปแท่งสายนักวิชาการ ซึ่งขึ้นอยู่กับช่องทางของแต่ละคน แต่มองว่าควรเปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพสามารถเติบโตในสายตนเองมากกว่า

“วันนี้ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.มาเพื่อผลักดันขอความก้าวหน้าในการขึ้นสู่สายบริหารใน สสอ.และ สสจ. ที่ควรมีรองนายแพทย์ด้านพยาบาล พร้อมกับมาตอกย้ำในส่วนของตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ให้กับพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต. ซึ่งที่ผ่านมาตำแหน่งผู้บริหารเหล่านี้จะเป็น นวก.สธ.เท่านั้น ดังนั้นจึงอยากให้ สธ.ดำเนินการปรับโครงสร้างในคราวเดียวกัน ซึ่งการที่มีผู้บริหารที่มาจากสายพยาบาลโดยตรง จะทำให้เกิดความเข้าใจในการทำงานมากกว่า ส่งผลดีต่อการงานสุขภาพในพื้นที่” ประธานชมรมพยาบาล รพ.สต. กล่าวและว่า นอกจากนี้ในวันนี้ชมรมพยาบาล รพ.สต.ยังได้ยื่นหนังสือต่อสำนักการพยาบาล สธ. สภาการพยาบาล และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อผลักดันเรื่องนี้

นายภาคภูมิ กล่าวว่า จากการยื่นหนังสือต่อ นพ.สมศักดิ์ในวันนี้ ท่านได้รับเรื่องและเห็นด้วยที่พยาบาลวิชาชีพควรมีสิทธิได้ขึ้นเป็นผู้บริหารในสายงานตนเอง ซึ่งคงจะมีการนำเสนอต่อไป โดยทางชมรมพยาบาล รพ.สต. จะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดต่อไป