ชมรมพยาบาล รพ.สต.

  • เลขาธิการชมรมพยาบาล รพ.สต.ย้ำวาระหลักปีนี้ต้องผลักดันโครงสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ เปิดช่องพยาบาลเติบโตขึ้นเป็นผู้บริหารให้ได้ ชี้ปัจจุบัน รพ.สต.รับบทหนัก สธ.ต้องมอบความก้าวหน้าในวิชาชีพเพื่อเป็นกำลังใจการทำงานด้วย หวั่นหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้พยาบาลแห่ย้ายกลับเข้าโรงพยาบาล
    2017-05-19 11:13
  • ชมรมพยาบาล รพ.สต. บุก สธ.ยื่นหนังสือ “รองปลัดฯ สมศักดิ์” ขอความเป็นธรรม เพิ่มความก้าวหน้าขึ้นเป็นผู้บริหาร สสอ./สสจ. เปิดโอกาสเติบโตสายพยาบาล ไม่ต้องปรับตำแหน่ง นวก.สธ. และขอความคืบหน้าร่างปรับโครงสร้างพยาบาลวิชาชีพ ขึ้น ผอ.รพ.สต. พร้อมขอความเป็นธรรม สภาการพยาบาล และ ก.พ. เผยมีพยาบาล รพ.สต. ปฎิบัติงานระดับชำนาญการนาน 20 ปีแล้ว แต่กลับไม่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
    2016-08-27 11:40
  • ชมรมพยาบาล รพ.สต. 3 จังหวัดชายแดนใต้ บุกเรียกร้อง สธ. สปสช. สภาการพยาบาล แก้ไขปัญหาได้รับค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม เหลื่อมล้ำในวิชาชีพกับพยาบาลที่อยู่ใน รพช. เผยเคยได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 3,000 บาทต่อเดือน แต่ปี 56 มีประกาศสธ.ปรับลดค่าตอบแทนเหลือเพียง 1,200 บาทต่อเดือน ทั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย แต่ยังมีปัญหาค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม พร้อมเรียกร้อง สปสช.โอนเงินตรงให้ รพ.สต. ไม่ผ่าน CUP เหตุได้รับงบไม่เพียงพอ
    2015-05-07 18:39