ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรมพยาบาล รพ.สต. 3 จังหวัดชายแดนใต้ บุกเรียกร้อง สธ. สปสช. สภาการพยาบาล แก้ไขปัญหาได้รับค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม เหลื่อมล้ำในวิชาชีพกับพยาบาลที่อยู่ใน รพช. เผยเคยได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 3,000 บาทต่อเดือน แต่ปี 56 มีประกาศสธ.ปรับลดค่าตอบแทนเหลือเพียง 1,200 บาทต่อเดือน ทั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย แต่ยังมีปัญหาค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม พร้อมเรียกร้อง สปสช.โอนเงินตรงให้ รพ.สต. ไม่ผ่าน CUP เหตุได้รับงบไม่เพียงพอ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม นางวันทิตา ทองช่วย ประธานชมรมพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 3 จังหวัดชายแดนใต้ กล่าวภายหลังยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้กับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในรพ.สต. ต่อ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ว่า ตนพร้อมด้วยตัวแทนทั้ง 9 คนได้เดินทางมายื่นร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) รวมทั้งสำนักการพยาบาล และสภาการพยาบาล เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องเงินค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน(รพช.) ทั้งๆ ที่เป็นวิชาชีพเดียวกัน แต่ค่าตอบแทน หรือเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายกลับแตกต่างสิ้นเชิง

“พวกเราพยาบาลวิชาชีพทำงานใน รพ.สต. 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทั้งยะลา นราธิวาส ปัตตานี มีจำนวนทั้งสิ้น 857 คนจากรพ.สต.ในพื้นที่ 300 กว่าแห่ง ซึ่งถือเป็นถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่เสี่ยงภัย ทำงานเสี่ยงตลอด ที่ผ่านมาพวกเราเคยทำหนังสือขอความเป็นธรรมให้ สธ.เพิ่มค่าตอบแทน แต่ดูจะไม่เป็นผล จึงต้องเดินทางมาเพื่อร้องขอด้วยตนเอง ซึ่งได้ขอความเห็นใจกับ นพ.สุรเชษฐ์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า พวกเราได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายน้อยมาก จากเดิมเคยได้รับในอัตรา 3,000 บาทต่อเดือน แต่มีประกาศค่าตอบแทนเมื่อปี 2556 ปรับลดค่าตอบแทนพวกเราเหลือเพียง 1,200 บาท หากทำงานระหว่างปีที่ 1-3  และได้รับ 1,800 บาท หากทำงานปีที่ 4 ขึ้นไป แตกต่างจากพยาบาลวิชาชีพใน รพช. ที่ได้รับในอัตรา 3,000 บาท หากทำงานปีที่ 1-3 และได้รับ 3,500 บาท หากทำงานปีที่ 4-10 และได้รับอัตรา 4,000 บาทสำหรับคนที่ทำงานปีที่ 11 ขึ้นไป เรื่องนี้จึงเป็นความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจน” นางวันทิตา กล่าว

นางวันทิตา กล่าวอีกว่า การเดินทางมาร้องเรียนก็เพื่อขอความเป็นเห็นใจ ซึ่ง นพ.สุรเชษฐ์ รับเรื่องและบอกกับพวกเราว่าจะนำไปพิจารณา อย่างไรก็ตาม การเรียกร้องครั้งนี้ไม่ได้ไปโจมตีวิชาชีพใด แค่ต้องการให้มีการขยับอัตราค่าตอบแทนในส่วนของวิชาชีพพยาบาลใน รพ.สต.ก็เท่านั้น ซึ่งพวกตนขอเพียงให้มีการพิจารณาเพิ่มเงินค่าตอบแทนของพยาบาลวิชาชีพใน รพ.สต.และ รพช.ให้เทียบเท่ากัน เนื่องจากขณะนี้นโยบายทีมหมอครอบครัวกำลังเดินหน้า ก็ควรให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานระดับล่างด้วย จึงขอความเห็นใจมา ณ จุดนี้

ผู้สื่อข่าวถามว่าเพราะเหตุใดจึงต้องไปร้องเรียนที่ สปสช. นางวันทิตา กล่าวว่า เนื่องจากต้องการให้สปสช.รับทราบปัญหาว่า การจัดสรรเงินที่ผ่านมาที่เรียกว่าการจัดสรรผ่าน CUP ที่เป็นกลุ่มโรงพยาบาลในพื้นที่ โดยนำเงินก้อนหนึ่งให้กับทางผู้อำนวยการ รพช. เป็นผู้จัดสรรผ่าน รพ.เครือข่าย ตรงนี้เป็นปัญหา เพราะ รพ.สต.หลายแห่งไม่ได้รับงบฯ ที่เพียงพอ เนื่องจากด้วยระเบียบและการจัดสรรที่อาจไม่สะดวก จึงขอให้ สปสช.พิจารณาและจัดสรรงบประมาณไปยัง รพ.สต.โดยตรงแทน