ยาแผนไทย

 • กระทรวงสาธารณสุขผนึกกำลังเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ จัดโครงการ “แพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด-19” นำองค์ความรู้แพทย์แผนไทย ยาแผนไทย สมุนไพร ดูแลผู้ป่วยโควิดที่อยู่ในระบบ HI /CI และกลุ่มที่มีอาการหลังติดเชื้อ พร้อมแนะนำยาฟ้าทะลายโจรและยาแผนไทยเป็นทางเลือกช่วยรักษาผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการน้อยได้ผลดี
  2022-01-14 18:11
 • กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าปี 2560 คัดเลือก 100 ตำรับยา จากตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ รอบ 9 เดือนนี้ เตรียมใช้ประโยชน์ตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ 4 กลุ่มโรค รวม 42ตำรับ บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์แผนไทย เป็นฐานข้อมูลประกอบการ ขึ้นทะเบียนของ อย. ผลักดันเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาตินำไปใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันในโรงพยาบาล
  2017-07-24 14:13
 • รมว.สธ. มอบ อย. กรมแพทย์แผนไทยฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนามาตรการส่งเสริมการผลิตยาแผนไทย-ยาสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานสากล และมาตรฐานเทียบเคียงอาเซียน เร่งรัดขึ้นทะเบียนยาแผนไทยและยาสมุนไพรไทยเร็วขึ้นภายใน 90 วันหวังกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ จำหน่ายทั้งในประเทศ อาเซียน และตลาดโลก และพิจารณาความจำเป็นในการจัดทำร่างพ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ทั้งยาสมุนไพร อาหารเสริม และเครื่องสำอาง รองรับอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
  2015-06-14 13:38
 • จ่อชง คสช.เสนอปรับแก้ พ.ร.บ.ยา แยกคณะกรรมการยาเป็น 3 ชุด ทั้งยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย และยาสัตว์ อย.ระบุช่วยให้การพิจารณาขึ้นทะเบียน และกำกับดูแลยาแต่ละประเภทรวดเร็วขึ้น พร้อมเพิ่มโทษปรับผู้ผลิตยาที่ไม่ดำเนินการตาม GMP สูงสุดถึง 1 แสนบาท หรืออาจถึงขั้นพักใช้ใบอนุญาต เผยออกประกาศบังคับผู้ผลิตรายใหม่ดำเนินการตาม GMP แล้ว ส่วนรายเก่าให้เวลาปรับปรุง 5 ปี
  2014-07-03 15:50