รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง

 • ขณะที่การขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อเป็นกลไกหลักในการปฏิรุประบบสุขภาพยังถูกผลักดันอย่างเข้มแข็งจาก ปลัดสธ. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ล่าสุดประกาศต่อหน้าบุคลากรสธ.กว่า 1,000 ชีวิตที่เข้าร่วมรับฟังนโยบายเมื่อ 20 ต.ค.ที่ผ่านมาว่าจะเดินหน้าเขตสุขภาพต่อไป แต่ในอีกมุมมองหนึ่งจากการวิจัย ยังพบประเด็นที่น่าสนใจว่า ความขัดแย้งระหว่างสธ.และสปสช.มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนเขตสุขภาพ เขตสุขภาพจะมีประสิทธิผล 2 หน่วยงานนี้ต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่ขัดแย้งและแข่งกัน ด้านความร่วมมือก็ยังจำกัดวงแค่ในสธ. ภาครัฐยังกุมอำนาจใหญ่ และยังไม่มีเขตไหนเปิดช่องทางให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างอิสระ
  2014-10-22 17:16
 • ความพยายามของ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ.ในการขับเคลื่อนนโยบาย “เขตสุขภาพ” ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะก่อร่างสร้างตัวจนจับต้องได้บางส่วน ทว่า นพ.ณรงค์ เองก็ “เจ็บตัว” ไม่น้อย ราคาที่ต้องจ่าย คือการถูกผู้เห็นต่าง ตีรวนตั้งป้อมโจมตีอย่างหนักหน่วง โดยข้อกังวลว่าจะเข้าข่าย “รวบอำนาจ” ทว่าการดำเนินงานก่อนจะมาถึงจุดนี้ น่าสนใจว่าความสำเร็จนโยบายเขตสุขภาพเดิมเป็นอย่างไร ในเวทีเสวนาเรื่อง “งานวิจัยเขตสุขภาพ ปรับชีวิตคนในเขตให้เปลี่ยนได้อย่างไร” มีการเปิดเผยผลวิจัยจากการติดตามนโยบายเขตบริการสุขภาพอย่างใกล้ชิด สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพของระบบได้อย่างน่าสนใจ
  2014-09-19 16:37
 • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ และชมรมรมเพื่อนโรคไต ประกาศเดินหน้า ขอเพิ่มค่าเหมาจ่ายรายหัวระบบหลักประกันสุขภาพ ชี้ คสช.แช่แข็ง เท่ากับขาดงบประมาณถึง 2.3 หมื่นล้านบาท เผยปี 58 สปสช.ของบเหมาจ่ายรายหัวเพิ่มไปอีก 165 บาทต่อคนต่อปีเท่านั้น จากเดิม 2,895 บ. ขอเป็น 3,060 บ. แต่ก็ยังถูกตัดเหลือเท่าเดิมกับอัตราปี 57
  2014-08-11 14:08
 • กรุงเทพฯ--2 ม.ค.--สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  2014-01-03 11:39
 • ผอ.สวรส. เสนอว่าบทบาทการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ (National Health Information) การกำหนดและกำกับนโยบายระบบสุขภาพแห่งชาติ (National Health Authority) ควรอยู่ในสำนักงานรัฐมนตรี (สร.) กระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจากทุกกรมและกลไกย่อยชุดต่างๆ ตาม 9 บทบาท 
  2013-11-01 17:09