วัคซีนใจ

  • เพราะ “สุขภาพจิต” สำคัญไม่แพ้สุขภาพกาย ยิ่งในสถานการณ์ไวรัสต่อโรคโควิด 19 ระบาดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา เกือบ 2 ปี การประคองสภาพจิตใจให้เข้มแข็ง ทั้งสภาพจิตใจของตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ไปพร้อมๆ กับการดูแล ร่างกายไม่ให้ติดโควิด 19 ไม่ใช่เรื่องง่าย ความกลัว วิตกกังวล และความเครียดที่ถาโถม นอกจากวัคซีนป้องกันโรคทางการ แพทย์แล้ว สังคมไทยอาจต้องอาศัย “วัคซีนใจ” ช่วยเสริมภูมิสุขภาพจิตให้ตัวเอง และร่วมกันสร้าง “วัคซีนใจในชุมชน” เพื่อให้ทุกคนสามารถฟันฝ่าผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ไปได้อย่างปลอดภัยในทุกมิติ
    2021-10-13 16:52
  • 4 องค์กร ศิริราช มศว. สสส. และกรมสุขภาพจิต ร่วมพัฒนาเว็บไซต์เยียวยาสุขภาวะทางจิตให้แก่ภาคอุตาสาหกรรมท่องเที่ยวหลังวิกฤติโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักมากว่า 2 ปี เปิดตัวเดือนสิงหาคมนี้  
    2021-07-20 17:24