วันต้อหินโลก

  • จักษุแพทย์เตือนผู้ป่วยโรคต้อหินและประชาชนทั่วไป อย่าหลงเชื่อข้อมูลออนไลน์ รักษาโรคตาโดยวิธีต่างๆ เช่น การรับประทานอาหารเสริมบางชนิด หรือการนวดดวงตาแล้วต้อจะหายขาด ชี้เพิ่มความเสี่ยงอันตราย อาจทำให้ตาบอดถาวรได้  การรักษาที่เผยแพร่ออนไลน์หลายประเภท ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ผลชัดเจน  ควรหาข้อมูลให้ถ่องแท้จากหลายแห่งเพื่อยืนยัน ไม่ควรเชื่อข้อมูลจากแหล่งเดียว หากมีปัญหาควรปรึกษาจักษุแพทย์แผนปัจจุบัน
    2015-03-06 19:56
  • อธิบดีกรมการแพทย์แนะภัยตาบอดจากโรคต้อหิน เป็นได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหิน ผู้ที่มีสายตาสั้นหรือยาวมาก ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงชี้ควรตรวจตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อหลีกเลี่ยงตาบอดถาวร
    2015-03-03 12:01