วันพยาบาลสากล

 • ตลอดระยะ 50 ปีที่ผ่านมา มีหลากหลายสิ่งมากมายที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวเองกับอาชีพพยาบาลในประเทศสหัฐอเมริกา ในทศวรรษที่ 1960 พยาบาลมีหน้าที่เพียงเป็นผู้ช่วยของแพทย์ ไม่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นใด ๆ ทำหน้าที่ตามคำสั่ง ไม่ต่างอะไรกับสาวใช้ แต่ปัจจุบันการจะประกอบอาชีพพยาบาลได้ ไม่ใช่เรื่องที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้ทุกคนอีกต่อไป กล่าวคือ จำเป็นต้องรับการศึกษาขั้นสูงกว่าเมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมา
  2019-05-28 10:52
 • หมอชูชัย กก.ปฏิรูปประเทศปาฐกถา “ศักยภาพของพยาบาล: สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” ในการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากลประจำปี 2561 “พยาบาลเสียงแห่งพลัง: สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” ชี้พยาบาลไทยมีบทบาทพัฒนาและปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำมายาวนาน ยกเป็นบุคลากรสุขภาพที่มีศักยภาพสูง
  2018-05-13 14:02
 • สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยชูตัวอย่างเคสพยาบาลเกาหลีใต้ฆ่าตัวตายเนื่องจากความเครียดจากการทำงาน ปลุกพยาบาลไทยร่วมส่งคลิปบอกเล่าสภาพการทำงานเพื่อรณรงค์วันพยาบาลสากล หวังสะท้อนภาพปัญหาและเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาดูแลใส่ใจแก้ปัญหาของพยาบาลอย่างจริงจัง
  2018-04-30 11:08
 • กระทรวงสาธารณสุข หนุนการพัฒนางานการพยาบาลของประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาล เป็นยุทธศาสตร์เร่งด่วน เน้นบรรจุพยาบาล สนับสนุนให้พยาบาลมีความก้าวหน้าในวิชาชีพและสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมทุนการศึกษา อบรมให้เป็นพยาบาลเฉพาะทาง ลดความเหลื่อมล้ำเรื่องค่าตอบแทนต่างๆ ตลอดจนกำหนดให้มีการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็น 
  2017-05-07 15:43