วิทยา ปะระมะ

 • นอกจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจแล้ว วิกฤตโควิดยังสร้างบาดแผลในใจให้กับใครอีกหลายคนที่ถูกสังคมตีตรา เช่น คนในกลุ่มเสี่ยงที่ถูกมองด้วยสายตาหวาดระแวง หรือยิ่งเป็นคนที่ติดเชื้อด้วยแล้ว แม้จะรักษาจนหายแต่ยังมีบางคนที่ถูกสังคมรังเกียจเดียดฉันท์ กระทั่งบางคนไม่มีความเสี่ยงเลยแต่เพราะมีความสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อก็ยังถูกสังคมรอบข้างกดดันต่างๆ นานา
  2020-05-03 10:28
 • ช่วงระยะเวลาเกือบ 1 เดือนที่ผ่านมา หลายคนอาจเคยเห็นรูปที่แชร์ต่อมาทางแอปพลิเคชันไลน์ เป็นรูปการ์ตูนน่ารัก ๆ เกี่ยวกับหมอฟันพร้อมแคปชันสวัสดีวันต่างๆ เชื้อเชิญให้คนที่มีปัญหาในช่องปาก แอดไลน์เข้าไปขอรับคำปรึกษาจากทันตแพทย์ในช่วงที่คลินิกทันตกรรมปิดให้บริการเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19
  2020-05-01 17:05
 • การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 กำลังเข้าสู่วาระ 3 โดยรัฐสภาจะพิจารณาในวันที่ 4 พ.ย.ที่จะถึงนี้ ซึ่งเนื้อหาที่ผ่านวาระ 2 มานั้น ได้ตัดลดประเภทหนังสือสัญญาที่จะต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาให้เหลือเพียง 1.หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตดินแดน 2.หนังสือสัญญาที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ 3.จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และ 4.หนังสือสัญญาที่มีบทให้เปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุน
  2013-11-01 11:43
 • โพสต์ทูเดย์ -การเจรจาเขตเสรีการค้าแบบทวิภาคี (เอฟทีเอ) ระหว่างไทยและสหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งจัดการเจรจารอบ 2 ที่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-20 ก.ย.ที่ผ่านมา มีข้อเรียกร้องของอียูหลายประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนคนไทยอย่างมาก โดยเฉพาะข้อเรียกร้องให้ไทยยอมรับข้อผูกพันที่มากกว่า TRIPs (Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า TRIPs Plus ซึ่งเนื้อหาคือการเรียกร้องให้ไทยยอมรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มากกว่ามาตรฐานการคุ้มครองขององค์การการค้าโลก (WTO)
  2013-09-22 12:22