วิโรจน์ ตระการวิจิตร

 • เทคนิคในการวิ่งเพื่อลดไขมันคือ การวิ่งช้า โดยใช้หลักการว่าวิ่งให้อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้นเพียง 1 องศา ซึ่งจะทำให้เอนไซม์ไลเปสในตับอ่อนที่ช่วยสลายไขมันทำงานได้ดี
  2017-12-20 16:07
 • สยามธุรกิจ - นับถอยหลังสู่สังคมผู้สูงอายุธุรกิจสุขภาพปูพรมรับโอกาสสำคัญโรงพยา-บาลเอกชนปั้นระบบสมาชิกมอบสิทธิพิเศษตรงกลุ่มเป้าหมายส่งรถฉุกเฉินกู้สมองทันท่วงทีอวดแอพพลิเคชั่นเก๋เรียกรถพยาบาลไปในปุ่มเดียวศูนย์สุขภาพชี้วิถีการดูแลแบบองค์รวมมาแรง
  2013-11-13 12:28
 • นสพ.ประชาชาติธุรกิจ -ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลเอกชนมีความเคลื่อนไหวขนานใหญ่ ในแง่การเปิดเกมรุกสร้างเครือข่าย ทั้งซื้อกิจการและสร้างใหม่ โดยเฉพาะการควบรวมที่ทำให้การแข่งขันทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม นอกจากการกว้านซื้อกิจการของรายใหญ่แล้ว ภาพหนึ่งที่เห็นในขณะนี้คือ การร่วมมือทางการแพทย์ ระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายขนาดใหญ่และโรงพยาบาลขนาดกลางหรือเล็ก ที่เริ่มเห็นหนาตาขึ้นในช่วงนี้
  2013-11-07 14:12
 • โรงพยาบาลนครธนไม่สนควบรวมกิจการทุ่ม 80 ล้านบาท เดินหน้าขยายบริการรับไทย-เทศย่านชานเมือง
  2013-08-10 13:14
 • ก่อนที่ประตูเสรีด้านบริการสุขภาพ จะเปิดออกจากการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ตลอด 2- 3 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง ปรับตัวในหลายมิติ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะ "พยาบาล" ซึ่งในแต่ละปีผลิตได้เพียง 9,000-10,000 คน ไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของตลาด
  2012-11-02 16:24