วิโรจน์ วิโรจนวัธน์

 • คณะทำงานแพทย์แผนไทยฯ กองทุนบัตรทอง เผย 12 ปี กองทุนแพทย์แผนไทยพัฒนาต่อเนื่อง ปัจจุบันมีหน่วยบริการปฐมภูมิแพทย์แผนไทยทั่วประเทศเกือบ 400 แห่ง ขณะที่ บอร์ด สปสช.จัดงบหนุนเพิ่มต่อเนื่อง จากปี 50 จำนวน 0.50 บาท ปี 62 เพิ่มเป็น 11.61 บาท รวมเพิ่มกว่า 535 ล้านบาท พร้อมลงพื้นที่ รพร.สว่างแดนดิน 1 ใน 16 ต้นแบบหน่วยบริการแพทย์แผนไทย ดูแลผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤต ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
  2019-08-30 13:10
 • 12 ปี ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในมุมมองของ นพ.วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ ผอ.รพร.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร คือช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก จากความไม่ลงตัวของการแบ่งบทบาท ระหว่างผู้ซื้อ อย่าง สปสช.และผู้ให้บริการ อย่าง สธ. จนกลายเป็นความขัดแย้งที่ลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆ และทำให้ระบบสุขภาพมีความเสี่ยงที่จะถึงจุดชะงักงัน “เพราะสธ.เขาบริหารคน แต่ไม่ค่อยมีเงิน ขณะที่สปสช.มีเงิน แต่กลับบริหารคนไม่ได้ กลายเป็นว่าต่างคนก็ต่างกำหนดงาน คนหนึ่งเอาเงินมาล่อให้ทำ ส่วนอีกคนใช้อำนาจบริหารบุคคลมาสั่งให้ทำ แล้วที่แย่กว่านั้นคือ นอกจากข้างบนจะไม่คุยกันให้ดีแล้ว ก็ยังขัดแย้งกันเองอีก”
  2015-02-12 18:59
 • โพสต์ทูเดย์ : ศึกหมอร้าวหนัก "ผอ.รพ.-สาธารณสุขจังหวัด" ผนึกกำลังไม่ส่งข้อมูลเบิกงบบัตรทองให้ สปสช. จนกว่าจะแก้ปัญหาตามข้อเสนอปลัดสธ. ผอ.รพ.หาดใหญ่แจงไม่เยคิดเอาประชาชนเป็นเครื่องต่อรอง ยันรพ.ทุกแห่งยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ เพราะยังมีเงินของตัวเอง เผยไม่ต้องการส่งข้อมูลการรักษาให้สปสช. เพราะถือเป็นภาระรพ. มีเวลาดูแลคนไข้น้อยลง ตอนนี้ขึ้นอยู่ว่าสปสช.จะทนได้นานเพียงใดเท่านั้น
  2014-12-26 08:13
 • รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เผยผลสำเร็จ Service plan - เขตบริการสุขภาพ สธ. ไม่ถึง 2 ปี เห็นผล ดันศักยภาพ รพ.ตติยภูมิดูแลผู้ป่วยซับซ้อนเพิ่ม ทั้งผ่าตัดสมอง หัวใจ และรักษามะเร็ง เหตุช่วยกระจายผู้ป่วยโรคทั่วไปรับบริการยัง รพ.ลูกข่ายแทน ระบุเฉพาะกรณี “ผ่าตัดไส้ติ่ง” ลดลงถึง 700 รายต่อปี แถมลดส่งต่อผู้ป่วยซับซ้อนเข้ารักษายังโรงเรียนแพทย์ ขณะที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร เร่งพัฒนาเปิดบริการครบ 5 สาขาหลัก รองรับผู้ป่วยทั่วไปจาก รพ.สกลนคร และ รพ.อุดรธานี เพิ่ม ช่วยประชาชนเข้าถึงบริการ 
  2014-09-18 15:17