ศูนย์กลางสุขภาพ

 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประชุมแนวทางการสนับสนุนสถาบันศึกษา ราชวิทยาลัย สภาวิชาชีพ ด้านการแพทย์วางยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับโลก ดึงเศรษฐกิจเข้าไทย ปี 59 นี้ผลักดันสถาบันการศึกษา เปิดหลักสูตรผลิตบุคลากรพันธุ์ใหม่ สาขาอุตสาหกรรมไมซ์ ชี้ในปี 2556 ไทยมีรายได้จากการจัดประชุมกว่า 8 หมื่นกว่าล้านบาท โดยไทยติดอันดับ 29 ของโลกและอันดับ 7 เอเชีย กรุงเทพครอบอันดับ 4 เมืองหลวงการประชุม 93 ครั้ง
  2016-04-21 10:02
 • รัฐบาลเร่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เตรียมพัฒนาคุณภาพ รพ.เอกชน ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ 15 จังหวัด พร้อมกำชับ สธ.และท่องเทียว จับมือส่งเสริมมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ ดึงดูดนักท่องเที่ยวและรายได้เข้าประเทศ เผยปี 57 มีผู้ใช้บริการทางการแพทย์เดินทางเข้ามาถึง 1,200,000 ครั้ง มากเป็นอันดับ 1 ของโลก และโรงพยาบาลเอกชนของไทยยังได้รับการโหวตให้อยู่อันดับ 1 ใน 10 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก
  2016-02-15 14:29
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งเสริมโรงพยาบาลรัฐ-เอกชนทั่วประเทศให้ผ่านการรับรองคุณภาพ และมาตรฐานในระดับนานาชาติ เอชเอหรือเจซีไอ ในปี 2559 นี้เน้นหนักดำเนินการโรงพยาบาลเอกชน 172 แห่ง ในพื้นที่ 15 จังหวัดท่องเที่ยวชั้นนำประเทศและพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง กทม. เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต ชลบุรี ตราด สงขลา มีศูนย์ล่ามภาษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับการแพทย์ของไทยให้เป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติอันดับ 1 ของโลก ดึงดูดต่างประเทศใช้บริการ คาดไม่ต่ำกว่า 1.2 ล้านครั้ง   
  2016-01-07 21:46
 • ปลัด สธ.ประชุมร่วมกับปลัดท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาและส่งเสริมบริการด้านสุขภาพของประเทศไทย เผยไทยมีสถานพยาบาลรัฐและเอกชน ผ่านการรับรองคุณภาพระดับสากลมาตรฐาน JCI จำนวน 50 แห่งมากสุดในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเปิดตลาดแข่งขันเพื่อการสร้างรายได้เข้าประเทศ
  2015-12-16 17:12