ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน

 • ผู้ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.สงขลา คาดคนไร้บัตรประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลามีจำนวนนับร้อย ส่วนใหญ่ออกเรือแล้วทำบัตรหายหรือครอบครัวแตกแยกไม่มีเอกสารติดตัว ส่งผลเข้าไม่ถึงสิทธิสุขภาพ แนะระยะสั้นตั้งศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนคนไม่มีเลข 13 หลักเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วมีระบบส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
  2019-05-22 13:36
 • สปสช.จัดสัมมนา “เครือข่ายงานคุ้มครองสิทธิ์ระบบหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2559” เผยผลงาน ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพใน รพ. 818 แห่ง หลังบูรณาการกลไกร่วมกับงานคุ้มครองสิทธิ์ ส่งผล ม.41 ประสบผลสำเร็จ ดับไฟลดการฟ้องร้องลงได้ ระบุจำนวนร้องเรียนเฉลี่ย 4 พันรายต่อปี หลังไกล่เกลี่ยทำให้กรณีอุทธรณ์ต่อน้อยมาก พร้อมมอบโล่ “ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ประจำปี 2558” รพ.ชัยภูมิ และ รพ.หนองบัวระเหว คว้าอันดับ 1 ประเภท รพศ.และ รพช.     
  2016-06-22 18:38
 • สปสช.ร่วมมือกับเครือข่ายประชาชน 9 ด้าน จัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 148 แห่ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ช่วยประชาชนรู้สิทธิและหน้าที่ การใช้บริการที่ รพ. เดินหน้า 3 ยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงเครือข่าย การมีส่วนร่วม คุ้มครองสิทธิรับบริการ สู่การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมยกระดับหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 94 แห่ง
  2016-01-20 15:50
 • สปสช.เผย 7 ปี มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 106 แห่งใน 73 จังหวัด ตั้งเป้าปี 59 ครบทุกจังหวัด เพื่อคุ้มครองสิทธิ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้ประชาชนเข้าใจในการใช้สิทธิ เป็นช่องทางในการร้องเรียนและแก้ปัญหาให้กับประชาชน กรณีได้รับบริการสาธารณสุขที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดความเสียหายจากการรับบริการ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจับผิด แต่รับข้อเสนอเพื่อสร้างความเข้าใจทั้งหน่วยบริการและประชาชน
  2015-12-11 11:48
 • "ในอดีตการทำงานของภาคประชาคมกับภาครัฐ เรามีเป้าหมายเดียวกัน แต่เดินเป็นเส้นขนาน เจอกันคนละครึ่งทาง แล้วเดินไปด้วยกัน สุดท้ายคนในพื้นที่ได้ประโยชน์" เสียงสะท้อนของ นางมยุเรศ แลวงค์นิล ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนลำปาง เอ่ยถึงการทำงานของสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) ลำปางในวันนี้ 
  2014-05-10 11:06