ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

  • ภาคประชาสังคมชี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาแก้กฎหมายสิทธิบัตรถอยหลัง ทำประเทศเสียประโยชน์เพิ่มไปอีก เอื้อประโยชน์บริษัทยาข้ามชาติ และทำเกินไปกว่าข้อตกลงความตกลงทริปส์ แทนที่จะแก้ไขให้ดีขึ้น พร้อมเสนอความเห็นปรับแก้ร่างกฎหมายสิทธิบัตรให้ทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศ จี้เร่งแก้ไขทันที ก่อนทำประเทศชาติเสียหายหนักไปกว่านี้
    2018-03-01 16:16
  • เครือข่ายวิชาการ แพทย์ เภสัช ผู้ป่วย เตือนภัยคนไทยยาที่มีพิษต่อตับ ทั้งยาพาราเซตามอลที่ใช้จนเคยชิน จนไม่ตระหนักใช้เกินขนาด ซ้ำร้ายยังพบฉลากยาเด็กไม่ชัดเจนสร้างความสับสน ส่งผลอันตรายต่อตับ ขณะที่คีโตโคนาโซลชนิดกินที่มีพิษต่อตับอย่างมาก บริษัทแม่สั่งหยุดจำหน่าย เรียกคืนสินค้า แต่ 89 บริษัทในไทยยังไม่หยุดผลิตแบบเม็ด จี้บริษัทยาเลิกผลิต คีโตโคนาโซลชนิดเม็ด ถอนทะเบียนตำรับยาชื่อสามัญ
    2016-09-23 15:15