วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560
อัพเดทล่าสุด 17 ชั่วโมง 49 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข

Tuesday, June 25, 2013 - 07:22
สธ.ประชุมเครือข่ายนักสันติวิธี พัฒนาทักษะเจรจาไกล่เกลี่ย ชี้ช่วยลดปัญหาการฟ้องร้อง
Monday, June 24, 2013 - 16:42
ที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีสาธารณสุขเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุข ประจำปี 2556 : “อดีต อนาคต ปัจจุบัน มุ่งมั่นสมานฉันท์ สัมพันธ