• Tuesday, June 25, 2013
  07:22
  สธ.ประชุมเครือข่ายนักสันติวิธี พัฒนาทักษะเจรจาไกล่เกลี่ย ชี้ช่วยลดปัญหาการฟ้องร้อง
  2013-06-25, 07:22
 • Monday, June 24, 2013
  16:42
  ที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีสาธารณสุขเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุข ประจำปี 2556 : “อดีต อนาคต ปัจจุบัน มุ่งมั่นสมานฉันท์ สัมพันธภาพ” เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการความขัดแย้งหรือรับเรื่องร้องเรียน พัฒนาความรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน นวัตกรรมใหม่ๆ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าประชุมกว่า 500 คน
  2013-06-24, 16:42

ข่าวล่าสุด

คอมเมนท์ ล่าสุด

กลับด้านบน