สมชัย เจิดเสริมอนันต์

 • กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ และสมาคมเทคนิคการแพทย์ เพื่อร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนางานเทคนิคการแพทย์ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานในการดูแลสุขภาพประชาชน เผยปัจจุบันมีนักเทคนิคการแพทย์ 3,800 คน ขณะนี้ยังมีความต้องการอีกประมาณ 5,200 คน
  2016-07-08 14:56
 • เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์แจงผลสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ยันทั้งปีสอบผ่าน 83% และสอบรอบที่ 3 จะมีคนสอบได้น้อยเป็นปกติอยู่แล้ว
  2016-05-16 11:29
 • Medtechtoday : เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์แจง หลัง 14 ต.ค.61 กลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เลขที่ ทน. 1-13500 ต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตวันที่ 16 เม.ย.-14 ต.ค.61 ชี้ใครไม่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต จะต่อไม่ได้ ต้องยื่นขอใบอนุญาตฉบับใหม่โดยการสอบความรู้ใหม่
  2016-02-23 19:06
 • เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์เผยสภาเภสัชกรรมรับเรื่องพิจารณาเพิกถอนหลักสูตรสอนเภสัชกรเจาะเลือดคัดกรองโรคแล้ว อยู่ระหว่างประสานหารือ พร้อมเชิญตัวแทนสภาบันศึกษาเข้าร่วม แจงเหตุ เพราะเภสัชกรเจาะเลือดไม่มีกฎหมายรองรับ แถมมีโทษอาญา ยกเว้นเพียงผู้ป่วยเจาะเลือดตนเอง ญาติเจาะดูแลผู้ป่วย ส่วน อสม.คัดกรองเบาหวาน เป็นนโยบายรัฐ มีกฎกระทรวงรองรับ ยืนยันไม่ได้ขัดแย้ง แต่ต้องทำให้ชัดเจน    
  2016-02-08 13:37