วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560
อัพเดทล่าสุด 17 ชั่วโมง 58 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

สหวิชาชีพสาธารณสุข

Wednesday, June 22, 2016 - 18:28
กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนทีมสหวิชาชีพสาธารณสุข ด้วยเครือข่ายสุขภาพอำเภอ รองรับสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ ตั้งเป้า “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” พร้อมปฏิรูปสาธารณสุขระยะ 18 เดือน เป็นเลิศ 4 ด้าน คือ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระบบบริการ พัฒนาคน และระบบบริหารจัดการ
Wednesday, June 15, 2016 - 17:39
เผยต้นเหตุ “ความไม่เป็นธรรมค่าตอบแทน สธ.” สร้างเหลื่อมล้ำ ส่งผลทุกวิชาชีพในระบบเรียกร้องค่าตอบแทนต่อเนื่อง ชี้ร่างหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนฉบับที่ 11 โดยแพทย์ชนบทยังไม่ตอบโจทย์ ซ้ำฟื้นคืนค่าตอบแทนฉบับที่ 4 คงเพิ่มค่าตอบแทนในปี 21 ปรับเพิ่มค่าตอบแทน 7 หมื่นบาท ทั้งยังเป็นฉบับประชานิยมขยับเพิ่มทุกวิชาชีพ หลักร้อยถึงหลักพัน ขณะที่พยาบาลถูกปรับลดหากเทียบฉบับ 8 และ 9 บวกเพิ่มตามภาระงาน ระบุการจัดทำค่าตอบแทน ต้องยึดหลักความเป็นธรรมทั้งภายนอกและภายในวิชาชีพ และประชาชนต้องได้ประโยชน์
Friday, June 3, 2016 - 19:31
พยาบาลวิชาชีพ ยืนยันขอแยกกล่องค่าตอบแทนออกจากกลุ่มสหวิชาชีพ เตรียมหารือเคลื่อนไหวขอเม็ดเงินเพิ่ม พร้อมระบุร่างค่าตอบแทนฉบับแพทย์ชนบทเหลื่อมล้ำ ไม่เป็นธรรมวิชาชีพพยาบาล ยังคงค่าตอบแทนแพทย์/ทันตแพทย์อัตราเดิม ปรับลดเฉพาะระดับล่าง แจงถูกปัดข้อเสนอที่ให้ปรับค่าตอบแทนเหลือแค่ 3 ระดับ และให้ตัดเพิ่มค่าตอบแทนปีที่ 21 ออก
Sunday, May 29, 2016 - 15:30
นักวิชาการสาธารณสุข และสหวิชาชีพสาธารณสุข 4 จังหวัดชายแดนใต้ข้องใจค่าตอบแทนฉบับ 10 สธ.ที่ให้ค่าตอบแทนแค่ 4 วิชาชีพ ระบุสายงานอื่นๆ ก็ต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยเช่นกัน ทำไมจึงไม่ได้ ขณะเดียวกันใน 4 วิชาชีพที่ได้ก็ยังมีความเหลื่อมล้ำ พยาบาลได้น้อยสุด แพทย์ได้มากสุด ทั้งที่อยู่นพื้นที่เสี่ยงภัยเหมือนกัน พ้อ สธ.ไม่เห็นความสำคัญวิชาชีพอื่น
Thursday, December 12, 2013 - 08:56
ไทยโพสต์ - P4P ยังไม่จบง่ายๆ สหวิชาชีพสาธารณสุขโวยชนบท สหภาพพยาบาลชี้ P4P สร้างทางเลือกการพัฒนาวิธีการทำงานเรียกร้องเข้าร่วมออกความคิดเห็นดีกว่าบอยคอตน์ ชมรมสาธารณสุขชี้ให้มองภาพรวมบ้าง เมื่อค่าตอบแทนไม่ยุติธรรมความสามัคคีก็ไม่เกิด ด้านสมาคมหมออนามัยย้ำชัด P4P ลดการเลื่อมล้ำ