สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

  • มติชน - ภก.จิระ วิภาสวงศ์ เภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ลำพูน ให้สัมภาษณ์ในงานประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย "100 ปีวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์ : บทบาทเภสัชกรต่อสังคมไทยในศตวรรษที่ 2" ว่า ขณะนี้พบปัญหาของวิชาชีพเภสัชกรรมเรื่องหนึ่งคือ เภสัชกรรับจ้างแขวนป้ายหน้าร้านยา โดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่จริง ซึ่งแต่ละจังหวัดยอมรับว่ามีจำนวนไม่น้อย เช่น จ.ลำพูน ตรวจสอบเมื่อปี 2553 พบมากถึงร้อยละ 60 แต่เมื่อมีการตรวจเข้มงวดพบว่ามีการกระทำผิดน้อยลง ทั้งนี้ ไม่ใช่เพราะความเกรงกลัวโทษปรับ แต่กลัวถูกส่งเรื่องไปสภาเภสัชกรรม จนต้องถูกพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี
    2014-01-20 11:15
  • บอร์ด อภ.ตั้งโต๊ะแถลงผลสอบบรรจุยาโรคหัวใจ 2 ชนิดสลับซอง 9 ก.ย. ระบุปัญหาเกิดจากการตรวจสอบในแล็บ เจ้าหน้าที่ไม่ทำตาม ขั้นตอนปฏิบัติ นายกสภาเภสัชฯแจงยาทั้ง 2 ชนิดเป็นกลุ่มเดียวกัน รับประทานผิดไม่อันตราย แค่วิงเวียนศีรษะ 'หมอประดิษฐ'มั่นใจ ไม่เกี่ยวดิสเครดิต ผอ.องค์การเภสัชฯคนใหม่
    2013-09-09 07:06