สุรเชษฐ์ สถิตนิรมัย

  • กระทรวงสาธารณสุขต้อนรับทีมแพทย์ไทยชุดที่ 3 เดินทางกลับจากช่วยผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล เผยผลการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ไทยทั้ง 3 ชุด ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ช่วยรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยแล้วกว่า 3,300 ราย ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมเร่งช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนปาล ฟื้นฟูสถานบริการสาธารณสุข ให้กลับมาให้บริการได้ตามปกติ
    2015-05-24 16:44
  • 8 เครือข่ายองค์กรสุขภาพ เข้าพบ นพ.สุรเชษฐ์ บอร์ดอภ. และกรรมการสรรหา ผอ.อภ. เสนอให้ผู้สมัคร ผอ.อภ. แสดงวิสัยทัศน์ต่อสาธารณะก่อนเข้ารับการคัดเลือก หวั่นได้ ผอ.อภ.คนใหม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน จะยิ่งซ้ำเติมความมั่นคงด้านการเข้าถึงยาของคนไทย ถูกบรรษัทยาข้ามชาติแทรกแซง
    2015-01-07 17:53