องค์กรแพธ

  • แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งงานขับเคลื่อนด้านความเป็นธรรมทางเพศ : ประสบการณ์จากเพื่อนบ้านอาเซียน โดยมีตัวแทนนักสิทธิสตรี จากประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมนำเสนอความเห็นอย่างหลากหลาย
    2013-06-22 09:52
  • เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ นางทัศนัย ขันยาภรณ์ ที่ปรึกษาโครงการประจำองค์กรแพธ ประเทศไทย กล่าวในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความเข้มแข็งงานขับเคลื่อนด้านความเป็นธรรมทางเพศ : ประสบการณ์จากเพื่อนบ้านอาเซียนว่า สังคมไทยไม่ยอมพูดเรื่องทำแท้ง สิ่งที่ตามมาคือ การไม่เรียนรู้เทคโนโลยี การยุติการตั้งครรภ์ที่ทันสมัย แม้แต่การขูดมดลูกที่องค์การอนามัยขอให้ยกเลิกนานแล้ว แต่ยังพบว่าไทยยังใช้วิธีนี้อยู่ กฎหมายอนุญาตให้ยุติการตั้งครรภ์ได้ แต่ในทางปฏิบัติน้อยมาก
    2013-06-19 07:59