อรุณี ศรีโต

 • “เอ็นจีโอแรงงานนอกระบบ ” ฟ้องศาลปกครอง “ นายกปูฯ – กิตติรัตน์ รมว.คลัง – ผอ.สศค.” ละเลยหน้าที่ ส่งผลกระทบประชาชนเสียประโยชน์เหตุไม่เร่งผลักดันใช้ พ.ร.บ.กองทุนการออม ปี 54 เปิดรับสมาชิกการออมภาค ปชช.
  2013-07-29 20:06
 • ประชาชนไม่เอาประกันสังคม ม.40 ทางเลือก 3 จี้รัฐหยุดดองกอช. หวั่นเสียโอกาสออมเงิน
  2013-07-11 10:21
 • Hfocus -วันที่ 10 ก.ค. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาได้จัดเสวนาเรื่อง "สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ 2555 หรือ กอช. เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้มา 2 ปีแล้ว แต่รัฐบาลยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งยังเพิ่มทางเลือกที่ 3 แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งมีหลักการเดียวกับ กอช. แทน 
  2013-07-10 19:10
 • Hfocus - ระบบสวัสดิการสำคัญๆของไทย นอกเหนือจากเรื่องการศึกษา สาธารณสุขแล้ว ความมั่นคงในการใช้ชีวิตหลังเกษียณเป็นอีกเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว ยิ่งปัจจุบันสังคมไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ระบบบำนาญที่ทั่วถึงประชากรทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ยิ่งจำเป็นต้องมีการจัดตั้งให้เร็วที่สุด
  2013-07-03 09:12
 •   น.ส.อรุณี ศรีโต ผู้แทนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบเขตปริมณฑล เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีแรงงานนอกระบบทั่วประเทศ 24 ล้านคน ในจำนวนนี้พบว่า มีผู้สูงอายุระหว่าง 50-70 ปี ต้องรับงานไปทำที่บ้าน เช่น เย็บเสื้อผ้า ประกอบปลั๊กไฟ โดยมีรายได้อยู่ที่เดือนละ 1,600-4,500 บาท ซึ่งผู้สูงอายุบางคนต้องทำงานหนักเกินกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ทำให้มีปัญหาสุขภาพ เช่น ปวดหลัง สายตาไม่ดี จึงอยากให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือโดยหารือกับนายจ้างเพิ่มค่าจ้างให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านให้มากขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อจะได้มีรายได้เพียงพอและไม่ต้องทำงานหนักจนเสียสุขภาพ
  2013-02-26 11:35

Pages