อาหารเจ

  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจอาหารเจ 4 กลุ่ม ผลวิเคราะห์ภาพรวมอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานมีแนวโน้มลดลง แต่ยังพบสารห้ามใส่ ทั้งกรดเบนโซอิก และ ซอร์บิก ซึ่งเป็นวัตถุกันเสีย หากรับปริมาณสูงอาจทำให้เกิดอันตรายได้
    2020-10-21 14:25
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลตรวจวิเคราะห์อาหารเจ 75 ตัวอย่าง พบสารปนเปื้อนโดยพบยาฆ่าแมลงในผักคะน้า และวัตถุกันเสียเกินค่ามาตรฐานในผักกาดดอง เกี่ยมฉ่าย โดยเฉพาะหัวไชโป้วและกาน่าช่ายพบทุกตัวอย่าง นอกจากนี้ยังตรวจพบ DNA เนื้อสัตว์ในอาหารเจอีกด้วย แนะประชาชนควรล้างน้ำหรือผ่านความร้อนก่อนนำไปประกอบอาหารจะช่วยลดปริมาณการตกค้างได้ และควรซื้ออาหารเจเลียนแบบเนื้อสัตว์ที่มีฉลากระบุ สถานที่ผลิต วันเดือนปี และเลขทะเบียนสารบบอาหาร ที่ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยจากสารตกค้างและไม่ถูกหลอกลวง
    2014-10-03 11:31