เกรียงเดช จันทรวงศ์

  • กระทรวงสาธารณสุข ให้กำลังใจประชาชนกลับบ้านปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยกุญแจเตือนใจ 5 ดอก เตรียมพร้อมดูแลผู้บาดเจ็บจากการจราจร ตั้งแต่จุดเกิดเหตุ โรงพยาบาล และระบบส่งต่อ เข้มข้นการตรวจเตือน บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมตั้งด่านชุมชน ป้องกันผู้ขับขี่เมาสุราออกจากหมู่บ้าน
    2016-04-08 16:09
  • กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาและบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 3 หน่วยงานให้ถูกต้อง เป็นเอกภาพ เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รับแจ้งเหตุการณ์ ประสานงานและติดตามข้อมูลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมสั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมระบบการแพทย์และสาธารณสุข
    2015-12-24 14:29