เขตสุขภาพที่ 11

  • กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมเขตสุขภาพที่ 11 ใช้ขมิ้นชัน, ฟ้าทะลายโจร และยาเหลืองปิดสมุทร รักษาผู้ป่วยไข้หวัด และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลและ รพ.สต.ได้ผลดี เสริมการดำเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use : RDU) ช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะได้ 33,519,219 บาท
    2017-12-24 19:51
  • รพ.สุราษฎร์ธานีทำโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจในเขตสุขภาพที่ 11 เหตุเป็นยาที่มีช่วงปลอดภัยแคบ ทั้งยังต้องกินยาต่อเนื่อง จึงต้องติดตามการใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย ไม่ให้เกิดปัญหาอื่น ตั้งแต่ต้นทาง รพ.ศูนย์ ถึง รพ.ชุมชน โดยมี สปสช.หนุนเพื่อสร้างเครือข่ายเภสัชกร 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เพิ่มประสิทธิภาพรักษาผู้ป่วย
    2016-01-07 10:48