เขตสุขภาพประชาชน

 • หมอไพบูลย์ เผยจากการวิจัยติดตามการทำงานเขตสุขภาพของสธ. ชี้สธ.เดินมาถูกทางแล้ว ในการใช้กลไกพื้นที่ทำงาน แทนที่การสั่งการจากส่วนกลาง แต่ต้องเพิ่มเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรค แนะสธ.สรรหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญซึ่งกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ มาทำงาน เน้นการประสานงานกับชุมชนและอปท. รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันในระดับเขต โดยต้องไม่จำกัดแค่รพ.สังกัดสธ. แต่ขยายถึงทุกสังกัด โดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์ จัดสรรทรัพยากรไม่ให้ทับซ้อนกัน หน่วยงานไหนมีเครื่องมือแพทย์ราคาแพงแล้ว หน่วยงานใกล้เคียงไม่ควรมี แต่ให้พัฒนาด้านอื่นแทน แล้วมาใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยมีกลไกกลาง ซึ่งเขตสุขภาพสธ.อาจเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้
  2014-08-27 17:30
 • ในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่า เริ่มมีความชัดเจนเรื่อง “การปฏิรูปเขตสุขภาพ” ภายหลังที่ สธ.ผลักดันเขตสุขภาพ ที่มุ่งสู่การปฏิรูปการเงินการคลัง จากที่สปสช.ส่งตรงไปยังหน่วยบริการให้กระจายไปยัง 12 เขตสุขภาพแทน แต่กลับปรากฎเสียงคัดค้านอย่างต่อเนื่อง ด้วยเกรงจะกลายเป็นการรวบอำนาจไว้ที่เขต ที่ยังคงอำนาจการบริหารไว้ในมือ สธ.มากกว่าเป็นการปฎิรูปที่ต้องกระจายอำนาจให้ประชาชน ด้วยเหตุนี้คสช.ฝ่ายสังคมวิทยา จึงต้องทุบโต๊ะด้วยตนเองก่อนความขัดแย้งจะบานปลาย ด้วยการเดินหน้านโยบาย “เขตสุขภาพประชาชน” แทน 
  2014-08-18 16:36
 • นสพ.ไทยรัฐเจาะลึกถึงรายละเอียดของเขตสุขภาพที่สธ.ดำเนินการอยู่ จากปากคำของ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดสธ. ที่ตอบชัดกับทุกคำถาม ทุกประเด็นที่กังขาเรื่องเขตบริการสุขภาพ ที่สธ.ภายใต้การนำของนพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. ชูธงนำเดินหน้ามาเกือบ 2 ปี ก่อนที่จะถูกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้การนำของคสช.ชูเป็นประเด็นใหม่ ภายใต้คำว่า เขตสุขภาพประชาชน แต่ก็ยังไม่วายมีคำถามว่า นี่คือการปฏิรวบอำนาจ มากกว่าการปฏิรูป บ้างก็ว่านี่ไม่ใช่การกระจายอำนาจ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมด นพ.วชิระ ตอบชัดถึงข้อกังขาดังกล่าว ก่อนจะถามกลับว่า ใครกันแน่ที่กลัวการถ่ายโอนอำนาจ 
  2014-08-15 15:18
 • สธ.จับมือผู้บริหารโรงเรียนแพทย์ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  ร่วมเป็นคณะกรรมการในเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมคิด ตัดสินใจ กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การทำงาน เพื่อปฏิรูประบบสุขภาพของชาติ  นำกลไกวิชาการ/วิชาชีพ นำการทำงาน เสริมกลไกอื่นๆ ทั้งการเงินการคลัง การจัดบริการร่วม การบริหารร่วม รวมทั้งการบริหารจัดการแบบใหม่ทั้ง กำลังคน ข้อมูล รวมทั้งการธรรมาภิบาลระบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจัดบริการที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป    
  2014-08-14 19:46
 • รองปลัดวชิระเซ็นยกเลิกหนังสือคำสั่งงดธุรกรรมกับสปสช.แล้ว แจงเป็นเพราะสธ.และสปสช.บรรลุข้อตกลงเรื่องงบปี 57 และมีการกำหนดทิศทางการปฏิรูปใหม่ โดยมีมติตั้งเขตสุขภาพประชาชน เพื่อสร้างความร่วมมือทำงาน จึงให้ยกเลิกหนังสืองดธุรกรรมกับสปสช. มีผลตั้งแต่ 13 ส.ค.เป็นต้นไป
  2014-08-13 15:14
 • , , ,
  พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2557 เรื่องการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อบูรณาการการทำงานในระบบสุขภาพของทุกหน่วยงาน โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารหน่วยงานหลักในระบบสุขภาพ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(กสธ.), เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.),  ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.), เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.), และอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสุ
  2014-08-09 14:49
 • เดินหน้าตั้งคณะทำงานออกแบบเขตสุขภาพประชาชน หมอณรงค์ศักดิ์ เป็นประธาน ขยายคณะทำงานไม่เกิน 20 คน ทำข้อเสนออกแบบ ก่อนเข้าสู่สมัชชาสุขภาพที่จะมีขึ้น ธ.ค.นี้ หมออำพลแจงขยายระยะเวลา และเพิ่มคณะทำงานเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วม หมอณรงค์ศักดิ์ยันไม่แตะโครงสร้างและอำนาจ แต่เน้นบูรณาการ หมออำพลย้ำไม่ใช่เขตบริการสุขภาพ และไม่มีผลผูกพันงบประมาณ ด้านปลัดสธ.เผยเห็นด้วยอย่างยิ่ง พร้อมสนับสนุน ส่วนเขตบริการสุขภาพของสธ.ก็เดินหน้าต่อ เพราะไม่มีอะไรขัดแย้ง ทั้งยังตรงกับมติสมัชชาสุขภาพ เลขาธิการสปสช.หนุนกลไกการเงินต้องสอดคล้องเพื่อแก้ปัญหาของแต่ละพื้นที่ ชี้เป็นพันธะทุกหน่วยงานต้องออกแบบเพื่อสอดรับกับเขตสุขภาพประชาชนนี้
  2014-08-08 21:39
 • กรรมการสุขภาพแห่งชาติเตรียมเสนอ คสช.ไฟเขียวจัดตั้ง "เขตสุขภาพเพื่อประชาชน" เป็นกลไกชี้ทิศทางแบบมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและภาคประชาชน บูรณาการการทำงานในระบบสุขภาพของทุกหน่วยงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 เรื่อง “ปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย” ผลักดันเข้าสู่สภาปฏิรูปแห่งชาติ
  2014-08-08 18:30
 • แพทย์ชนบทแถลงการณ์ถึงคสช. ค้านแนวคิดตั้งเขตสุขภาพประชาชน ชี้เป็นผลไม้พิษตกค้างจากการเมืองเก่าที่เกิดจากการผลักดันของอดีตรมว.สธ.จากเพื่อไทย และปลัดสธ. คนปัจจุบัน ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการเพิ่มอำนาจส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมากขึ้น สวนทางข้อเสนอการปฏิรูปที่ต้องกระจายอำนาจ หวั่นเกิดหน่วยงานเทียบเท่ากรมขึ้นมาอีก 12 กรม เป็นแนวคิดถอยหลังเข้าคลอง ทำลายระบบสาธารณสุขของไทย
  2014-08-07 12:24

Pages