เขตสุขภาพ

 • "การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข นับเป็นหนึ่งในการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งเราวางกรอบการทำงานมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และจะชัดเจนขึ้นในปีนี้..." นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กล่าวขึ้นระหว่างการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เมื่อเร็วๆ นี้ โดยยืนยันแน่นอนว่า การปฏิรูป สธ.ผ่านการจัดเขตบริการสุขภาพ 12 พื้นที่แบ่งตามกลุ่มโรงพยาบาลทั่วประเทศ เป็นสิ่งจำเป็นและต้องเดินหน้า เพราะจะช่วยให้การบริการประชาชนดีขึ้น ไม่ว่าจะรัฐบาลไหน ในส่วนข้าราชการ สธ.ต้องเดินหน้าเรื่องนี้
  2014-01-18 15:53
 • ชมรมแพทย์ชนบทโพสต์เฟซบุ๊ค ตั้งข้อสังเกตคำสั่งแต่งตั้งคกก.ดูแลประชาชนของหมอประดิษฐ มีรองปลัดอำนวยเป็นประธาน ถือเป็นแทคติกของหมอประดิษฐที่จะแขวนปลัดณรงค์ไว้ เพราะไม่สามารถสั่งปลดหรือสั่งย้ายได้ ขณะที่ปลัดณรงค์ก็เริ่มยึดอำนาจดูแลเขตสุขภาพจากหมออำนวยและหมอชาญวิทย์คืน ให้หมอทรงยศ และหมอวชิระ ดูแลเขตสุขภาพ 1-12 แทน แพทย์ชนบทชวน ชัตดาวน์สธ.
  2014-01-12 10:45
 • วันนี้(10 มกราคม 2557)ที่โรงพยาบาลมาบตาพุด อ.มาบตาพุด จ.ระยอง นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมติดตามผลการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพในรูปแบบของเขตบริการสุขภาพ
  2014-01-10 20:39
 • ปลัด สธ.พอใจผลดำเนินงานเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ชี้ ปชช.เข้าถึงบริการสุขภาพรวดเร็วขึ้น ฟุ้ง รพ.ศูนย์ใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 90 นาที จากเดิม 120 นาที ขณะที่โรคมะเร็ง เป็นปัญหารักษาที่พบมากสุดเฉพาะปี 56 พบผู้ป่วยใน 8 จังหวัดรวมกว่า 1.6 หมื่นราย และต้องส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับเคมีบัดที่กรุงเทพฯมากที่สุด เฉพาะปี 56 จำนวน 1,500 ราย เผย สธ.เตรียมเปิดศูนย์ศูนย์มะเร็ง บริการฉายแสงรักษามะเร็งที่โรงพยาบาลราชบุรี เดือน เม.ย.นี้
  2014-01-08 20:06
 • ปลัด สธ.พอใจผลดำเนินงานเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ชี้ ปชช.เข้าถึงบริการสุขภาพรวดเร็วขึ้น ฟุ้ง รพ.ศูนย์ใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 90 นาที จากเดิม 120 นาที ขณะที่โรคมะเร็ง เป็นปัญหารักษาที่พบมากสุดเฉพาะปี 56 พบผู้ป่วยใน 8 จังหวัดรวมกว่า 1.6 หมื่นราย และต้องส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับเคมีบัดที่กรุงเทพฯมากที่สุด เฉพาะปี 56 จำนวน 1,500 ราย เผย สธ.เตรียมเปิดศูนย์ศูนย์มะเร็ง บริการฉายแสงรักษามะเร็งที่โรงพยาบาลราชบุรี เดือน เม.ย.นี้
  2014-01-08 20:04
 • ชมรมแพทย์ชนบท สบช่อง'ยุบสภา' หนุนรัฐบาลชุดใหม่รื้อแผน'ปฏิรูประบบสาธารณสุข' ชี้หากดันทุรัง 'เมดิคัล ฮับ-12 เขตบริการสุขภาพ'จะยิ่งทำให้รัฐอ่อนแอ
  2013-12-17 09:07
 • "การปฏิรูปเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ ที่เริ่มดีเดย์ไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เรียกว่าเป็น "Second Version" ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยก็ว่าได้" ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวเปิดประเด็น
  2013-11-30 20:38
 • มติชน - ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริ ชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ สวรส.นำองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอภิบาลระบบสุขภาพมาขับเคลื่อนให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานใน 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายพัฒนาระบบการบริการที่ดี ลดอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตร้อยละ 10 โดยเฉพาะในกลุ่มโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  2013-11-22 07:22
 • สวรส. ดัน 4 กลยุทธ์พัฒนาเขตสุขภาพรองรับเมกะโปรเจคกระทรวงสาธารณสุข ลดการเจ็บ ป่วย ให้ประชาชนเข้าถึงระบบการรักษาได้มาตรฐานภายใน 3 ปี
  2013-11-21 14:55
 • Hfocus -ในที่สุดการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขก็เดินหน้าต่อไป แม้ที่ผ่านมาจะมีข้อท้วงติงจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเดินหน้าพัฒนาระบบบริการสุขภาพผ่านรูปแบบการจัดตั้งเขตบริการสุขภาพ 12 เขต ซึ่งรวมพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะเป็น 13 เขตบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป้าหมายหนึ่งที่สำคัญคือ การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าที่สุดภายในพื้นที่เขตบริการสุขภาพนั้นๆ
  2013-11-15 19:02
 • นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการเป็นประธานประชุม "การพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขตบริการสุขภาพ" ว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาสาธารณสุขรวมทังประเทศ โดยจัดทำแผนเมกะโปรเจกท์ เบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณ 1-2 แสนล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี เริ่มในปี 2558 โดย สธ.แบ่งการดำเนินการออกเป็นพื้นที่ 12 เขตบริการสุขภาพ มีผู้ตรวจราชการ สธ.เป็นผู้ดูแลแต่ละเขต ได้มอบหมายให้มีการจัดทำแผนสร้างมาตรฐานสำหรับเขตบริการสุขภาพทั้งหมดให้เป็นมาตรฐานเดียว เช่น ทุกเขตจะต้องมีศูนย์รักษาโรคหัวใจ ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์มะเร็ง โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยระบบส
  2013-11-14 13:58
 • Hfocus-แม้ว่ารัฐธรรมนูญไทยปี 2540 และ ปี 2550 จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ รวมทั้งมีพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแล้ว แต่รูปธรรมความก้าวหน้าการกระจายอำนาจยังปรากฏให้เห็นได้น้อยมาก โดยเฉพาะการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขจากส่วนกลางลงไปสู่ท้องถิ่น ขณะที่รูปแบบเขตบริการสุขภาพที่สธ.กำลังดำเนินการอยู่ ณ เวลานี้ นพ. มงคล ณ สงขลา อดีตรมว.สธ. ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจด้านงานสาธารณสุข กลับมองว่าทำเพื่อไม่ให้อำนาจกระจายไปมากกว่า
  2013-11-10 10:14

Pages