เตียงผู้ป่วย

  • กระทรวงสาธารณสุข จับมือทุกเครือข่ายโรงพยาบาลในกรุงเทพฯและปริมณฑล เตรียมเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ถึง 2,701 เตียง ประกอบด้วย เตียงสำหรับผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง1,978 เตียง เตียงไอซียูอีก 120 เตียง แล ะHospitel อีก 603 ห้อง รองรับผู้ป่วยส่งต่อรักษาดูอาการ ส่วนเครื่องช่วยหายใจเตรียมชนิดสูงสุด 2 เท่าของเตียงผู้ป่วยวิกฤต มั่นใจสถานการณ์ ณ เวลานี้มีเตียงและเครื่องช่วยหายใจเพียงพอแน่นอน
    2020-04-13 18:47
  • ผอ.รพ.รามัน ชวนโรงพยาบาลชุมชนที่อัตราการครองเตียงต่ำ ปรับพื้นที่ลดจำนวนเตียงแล้วเพิ่มพื้นที่นอนสำหรับญาติคนไข้และมีฉากกั้นเป็นสัดส่วน ชี้ช่วยลดภาพโรงพยาบาลอนาถา เพิ่มคุณค่าแก่องค์กร อีกทั้งส่งเสริมนโยบาย Refer Back รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลใหญ่ได้เป็นอย่างดี
    2019-11-24 09:09