แรงงาน

 •   นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) เปิดเผยถึงการหารือกับธนาคาร 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในการจัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่าง ประเทศของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ว่า เบื้องต้นได้ข้อสรุปในการปล่อยกู้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.แรงงานไทยที่กู้เงินกับธนาคารกรุงไทยจะต้องให้นายจ้างโอนเงินผ่านธนาคารที่เป็นเครือข่ายของธนาคารกรุงไทยในประเทศนั้น เพื่อผ่อนชำระหนี้เงินกู้ของแรงงาน
  2012-10-19 16:23
 • กมธ.แรงงานร่วมกับสสส.และภาคเครือข่าย หาทางคปลดล็อคข้อจำกัดประกันสังคมแรงงานข้ามชาติลดความเหลื่อมล้ำ พบตัวเลขแรงงาน 2 ล้านคน มีประกันสังคมแค่ 1 ใน 10  แถมได้รับสิทธิ์ไม่เท่าเทียมเพราะไม่กล้าเรียกร้อง เข้าไม่ถึงข้อมูล
  2012-09-22 10:09
 • หลังจากได้อ่านคำสัมภาษณ์ที่นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยในคอลัมน์ฟื้นฝอย หน้าสังคม - ชุมชน - สิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เมื่อ 15 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากว่าสถานการณ์ด้านหนี้สินของนายจ้างที่ไม่ยอมนำเงินสมทบในส่วนของตนมาส่งกับสำนักงานประกันสังคมมีมากถึง 31,600 ราย คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,918 ล้านบาท แต่ทวงหนี้คืนมาได้เพียงกว่า 200 ล้านบาท
  2012-08-30 09:25
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจล่าสุดพบ 1 ใน 10 ของกลุ่มวัยแรงงานไทยอายุ 15-59 ปี ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงวัยทำงาน ให้ปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็นสุข เริ่มในปี 2555 นี้ ในสถานประกอบการจังหวัดละ 1 แห่ง เผยขณะนี้วัยทำงาน 1 คนจะใช้ชีวิตในที่ทำงานเฉลี่ย 53,000 ชั่วโมง
  2012-06-20 14:35
 •   วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี หลายองค์กรภาคแรงงาน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน มักจะใช้วันนี้ในการจัดงานรำลึกแรงงานที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่สังคมไทยไม่เคยลืม โดยเฉพาะกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ จ.นครปฐม ซึ่งวันเวลาผ่านมาครบรอบ 19 ปี จากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีแรงงานเสียชีวิตและบาดเจ็บกว่า 500 ราย สะท้อนถึงการละเลยในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นบทเรียนแห่งความสูญเสียครั้งใหญ่ของสังคมไทยมาจนถึงวันนี้ 
  2012-05-14 09:00
 • ก.แรงงาน ร่วมกับ ก.สาธารณสุข นำคณะแพทย์ จิตแพทย์และพยาบาล ตรวจสุขภาพแรงงานไทยในบรูไน มุ่งพื้นที่เขตที่มีคนไทยทำงานอยู่หลายพันคน ในเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน เขตเคบีและซีเรีย
  2012-05-12 12:01

Pages