แรงงาน

 • แม้รัฐบาลปัจจุบันจะปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาททั่วประ เทศเมื่อต้นปี 2556 ที่ผ่านมาแล้วก็ตาม แต่สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานไทยยังต้องต่อสู้ดิ้นรนกับภาวะเศรษฐกิจที่รัดตัว  ในขณะที่การปฏิรูประบบแรงงานและสวัสดิ การโดยการเพิ่มอำนาจต่อรองของแรงงาน การปรับโครงสร้างค่าจ้างการเพิ่มผลิตภาพและการคุ้มครองแรงงานยังไม่บรรลุเป้าหมายซึ่งจะต้องรวมพลังผลักดันต่อไป
  2013-05-04 11:19
 • กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เอาใจผู้ใช้แรงงาน 45 ล้านคน เปิดคลินิกรักษาโรคจากการทำงานใน รพ.ใหญ่ 81 แห่ง ยันให้สิทธิคนไข้ทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ เล็งตั้ง'คลินิกเกษตรกร' อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง
  2013-05-02 09:25
 •  
  2013-05-01 10:27
 • ปก.-ภาคประชาชนโวยสภาเลื่อนถกแก้พ.ร.บ.ประกันสังคม เดินหน้าจัดเวทีคุยเอง 29 มี.ค.นี้
  2013-03-19 12:04
 • กลุ่มลูกจ้างทำงานบ้านร้องกระทรวงแรงงานผลักดันเข้าระบบประกันสังคมมาตรา 33 หวังรับสิทธิประโยชน์เหมือนแรงงานทั่วไป โอดทำงานหนัก ไม่เป็นเวลา จี้แก้กฎเพิ่มสวัสดิการ เช่น กำหนดชั่วโมงทำงานชัดเจน เพิ่มค่าโอที ด้านไอแอลโอจี้รัฐเร่งคุ้มครองอาชีพทำงานบ้านให้มีมาตรฐาน
  2013-03-11 10:24
 •  
  2013-03-06 13:48
 • กว่า 20 ปีแล้วที่สังคมไทยได้นำ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาใช้ในการดูแลสวัสดิภาพของแรงงานในระบบจำนวน 11.7 ล้านคน จากแรงงานทั้งประเทศกว่า 39.6 ล้านคน มีสำนักงานประกันสังคม ภายใต้กระทรวงแรงงาน เป็นผู้ดูแล โดยมีเงินสะสมในกองทุนกว่า 991,837 ล้านบาทปัจจุบันเวลาผ่านไปกว่า 20 ปี บริบทของสังคมไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้เปลี่ยนไปอย่างมาก และกำลังเข้าสู่ AEC ในอีก 2 ปีข้างหน้า
  2013-03-06 13:31
 •   นายวินัย ลู่วิโรจน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศถูกส่งตัวกลับ เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพไม่ผ่านว่า จากข้อมูลของ กกจ.พบว่าในปี 2553 จำนวน 54 คน ปี 2554 จำนวน 53 คน และปี 2555 ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายนที่ผ่านมาจำนวน 33 ราย ส่วนใหญ่พบว่าแรงงานไทยป่วยเป็นโรคปอด วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบีและกรณีอื่นๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบซี โรคหัวใจ มะเร็ง โดยไต้หวันและประเทศแถบตะวันออกกลางส่งแรงงานไทยกลับ เนื่องจากผลตรวจสุขภาพไม่ผ่านมากที่สุด
  2012-12-25 19:17
 • 6 สภาองค์การแรงงานบุกยื่น "เผดิมชัย" จี้ให้กระทรวงแรงงานจัดระเบียบระบบไตรภาคีทั้ง 19 คณะของกระทรวงแรงงาน หลังมีการบล็อกโหวตในการพิจารณาหลายเรื่อง โดยเฉพาะคณะกก.ไตรภาคีบอร์ดค่าจ้าง-และบอร์ดประกันสังคม  เลือกคนที่เป็นตัวแทนจากลูกจ้างอย่างแท้จริง ไร้การผูกขาด ปิดช่องหาประโยชน์
  2012-11-12 12:00
 •   นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) เปิดเผยถึงการหารือกับธนาคาร 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในการจัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่าง ประเทศของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ว่า เบื้องต้นได้ข้อสรุปในการปล่อยกู้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.แรงงานไทยที่กู้เงินกับธนาคารกรุงไทยจะต้องให้นายจ้างโอนเงินผ่านธนาคารที่เป็นเครือข่ายของธนาคารกรุงไทยในประเทศนั้น เพื่อผ่อนชำระหนี้เงินกู้ของแรงงาน
  2012-10-19 16:23
 • กมธ.แรงงานร่วมกับสสส.และภาคเครือข่าย หาทางคปลดล็อคข้อจำกัดประกันสังคมแรงงานข้ามชาติลดความเหลื่อมล้ำ พบตัวเลขแรงงาน 2 ล้านคน มีประกันสังคมแค่ 1 ใน 10  แถมได้รับสิทธิ์ไม่เท่าเทียมเพราะไม่กล้าเรียกร้อง เข้าไม่ถึงข้อมูล
  2012-09-22 10:09
 • หลังจากได้อ่านคำสัมภาษณ์ที่นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยในคอลัมน์ฟื้นฝอย หน้าสังคม - ชุมชน - สิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เมื่อ 15 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากว่าสถานการณ์ด้านหนี้สินของนายจ้างที่ไม่ยอมนำเงินสมทบในส่วนของตนมาส่งกับสำนักงานประกันสังคมมีมากถึง 31,600 ราย คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,918 ล้านบาท แต่ทวงหนี้คืนมาได้เพียงกว่า 200 ล้านบาท
  2012-08-30 09:25

Pages